dnes je 16.7.2024

Input:

271/2017 Sb., Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění účinném k 28.10.2023

č. 271/2017 Sb., Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění účinném k 28.10.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. srpna 2017
o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
251/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1
394/2020 Sb.
(k 21.10.2020)
mění § 1, § 4 a § 12; vkládá § 1a
308/2023 Sb.
(k 28.10.2023)
mění § 1 a § 12; vkládá § 8a
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Ocenění udělovaná Ministerstvem vnitra
Ministerstvo vnitra může udělovat tato ocenění:
a)  Kříž bezpečnosti státu,
b)  Medaile ministra vnitra,
c)  medaile „Za zásluhy o české archivnictví”,
d)  titul „Přívětivý úřad”,
e)  Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě,
f)  Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě,
g)  Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni,
h)  Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality,
i)  Cena za dobrovolnictví,
j)  titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra”,
k)  Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin nebo přínos v oblasti sportu,
l)  uvedení sportovce do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra.
§ 1a
Kříž bezpečnosti státu
(1)  Kříž bezpečnosti státu se uděluje fyzické osobě, která
a)  projevila mimořádnou osobní odvahu nebo mimořádnou osobní iniciativu při zajišťování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel,
b)  dosáhla vynikajících výsledků při zajišťování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel,
c)  podstatným způsobem přispěla k mezinárodní spolupráci v oblasti zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatel nebo k vybudování dobrého jména České republiky v této oblasti v zahraničí,
d)  podstatným způsobem přispěla svou vědeckou, odbornou nebo publikační činností ke zvýšení úrovně bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel, nebo
e)  jinou svou činností podstatným způsobem přispěla k prohlubování bezpečnosti České republiky a jejích obyvatel.
(2)  Ocenění má tři stupně, z nichž první stupeň je nejvyšší.
(3)  Ocenění tvoří v prvním stupni pozlacený kříž a diplom, ve druhém stupni stříbrný kříž a diplom a ve třetím stupni bronzový kříž a diplom.
§ 2
Medaile ministra vnitra
(1)  Medaile ministra vnitra se uděluje fyzické osobě za zásluhy nebo celoživotní práci v oblastech svěřených Ministerstvu vnitra anebo za zásluhy při mezinárodní propagaci Ministerstva vnitra a jeho činnosti.
(2)  Medaili ministra vnitra lze udělit in memoriam.
(3)  Ocenění tvoří Medaile ministra vnitra včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 20 000 Kč.
§ 3
Medaile „Za zásluhy o české archivnictví”
(1)  Medaile „Za zásluhy o české archivnictví” se uděluje fyzické osobě za zásluhy o rozvoj českého archivnictví.
(2)  Ocenění tvoří medaile „Za zásluhy o české archivnictví” včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč.
§ 4
Titul „Přívětivý úřad”
(1)  Titul „Přívětivý úřad” se uděluje 3 obecním úřadům obce s rozšířenou působností za šíři a kvalitu služeb poskytovaných občanům.
(2)  Ocenění titulem „Přívětivý úřad” tvoří plaketa včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč.
§ 5
Cena
Nahrávám...
Nahrávám...