dnes je 16.6.2024

Input:

Zpráva MŠ o dítěti

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.65
Zpráva MŠ o dítěti

Vzor

Základní údaje o dítěti

Jméno a příjmení:   Datum narození:  
Bydliště:   Telefon:  
Jméno matky, otce:  
V MŠ od:   Název MŠ:  
Odborná péče (klin. logoped, psycholog, neurolog, foniatr, ...):  

Stupeň PO: Platnost doporučení ŠPZ do:

Navrhujete u dítěte odklad školní docházky? ANO – NE (pokud ano, uveďte, prosím, hlavní důvody):  
Rodinné prostředí:
Výchovné působení ............................................................................................................
Spolupráce s MŠ ...............................................................................................................
Jiná sdělení ......................................................................................................................
 

Pedagogická charakteristika dítěte

Rozumová oblast:

Nadání....................................................................................................................

Pozornost................................................................................................................

Paměť.....................................................................................................................

Zrakové vnímání....................................................................................................

Sluchové vnímání................................................................................................................

Úroveň všeobecných znalostí ..............................................................................................

Předmatematické/matematické představy ...........................................................................

Pracovní oblast:Aktivita,psychomotorické tempo...............................................................................................................................................
Samostatnost, vytrvalost.............................................................................................................................................................

Sebedůvěra.............................................................................................................................................................
Reakce na neúspěch.................................................................................................................................................................
Schopnost spolupráce, práce v kolektivu....................................................................................................................................
Sebeobsluha,,hygiena............................................................................................................................................
 

Chování:

Adaptace v MŠ...............................................................................

Chování v kolektivu..........................................................................

Emoční a sociální zralost dítěte............................................................

Hra ....................................................................................................

Oblíbené činnosti.................................................................................

Zvláštnosti

Nahrávám...
Nahrávám...