dnes je 10.12.2023

Input:

Židovské děti vzpomínají na Přemysla Pittra - 75. výročí osvobození

11.5.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Učitelům společenskovědních oborů nabízíme zajímavou možnost obohacení výuky dějepisu (dějiny 20. století) a základů společenských věd (či občanské výchovy) prostřednictvím DVD se vzpomínkami válečných sirotků, kterým pomáhal Přemysl Pitter.

Po vyplnění registračního formuláře obdrží škola odkaz pro stažení obsahu jednoho DVD ve formátu MP4 zdarma.

Propagační informativní plakátek ke stažení zde.

 

Publikace „Jsem Jehuda Bacon. Holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu“ v elektr. podobě ke stažení zde

Publikace nabízí možnost k oslovení širokého spektra žáků a studentů, je mimořádně vhodná pro mezipředmětové vztahy (dějepis, občanská výchova, společenské vědy, estetická výchova, český jazyk a literatura). Ve vzájemném propojení použitých zdrojů je vykreslen autentický obraz historické skutečnosti 40. let 20. století i doby následující. Zpracování lze využít jako jeden z doplňků při školní výuce dějin 20. století. Předností je i estetická stránka publikace, zpřístupňující větším počtem reprodukcí část uměleckého díla J. Bacona.

 

Dokument Židovské „děti“ vzpomínají na Přemysla Pittra

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) připravilo k letošnímu 75. výročí osvobození naší vlasti střihový pořad Židovské „děti“ vzpomínají na Přemysla Pittra. Tento dokumentární snímek cílí nejen na celou společnost, ale primárně na mladé generace, tím spíš aby si uvědomily, že mohou být dnes ve věku, v němž samotné „děti P. Pittra“ zažily za druhé světové války dnes pro nás nepředstavitelné věci.

Dokument se snaží upozornit, že se na pozadí osvobozovacích bojů a následné radosti ze svobody mnohdy odehrávaly tragické osudy jednotlivců – hlavně dětí. Židovské děti, kterým se podařilo přežít koncentrační tábory, se pomalu vracely do vlasti z různých koutů Evropy. Po prožitém utrpení řada z nich ještě ani netušila, že mnoho jejich blízkých nepřežilo vyhlazovací fašistickou mašinerii. Z většiny dětí se stali sirotci. Podnět k uspořádání záchranné akce, během které by právě o tyto děti bylo postaráno, vzešel z činnosti

Nahrávám...
Nahrávám...