dnes je 20.4.2024

Input:

Základní vymezení činnosti České školní inspekce

17.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11
Základní vymezení činnosti České školní inspekce

Bc. Lenka Polášková

Česká školní inspekce:

  • je samostatný, nezávislý úřad;

  • je hodnotitel kvality a efektivity počátečního vzdělávání;

  • zajišťuje pravidelné hodnocení vzdělávací soustavy v České republice;

  • vykonává inspekční činnost na základě plánů, hlavních úkolů, na příslušný školní rok;

  • získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy;

  • zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů;

  • zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem;

  • vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb;

  • vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 až 163 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (dále jen ŠZ)

Nahrávám...
Nahrávám...