dnes je 16.7.2024

Input:

Zajímavosti z kontrolní činnosti KHS: Monitoring hraček v mateřských školách Moravskoslezského kraje a základní pravidla pro jejich výběr

8.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5 Zajímavosti z kontrolní činnosti KHS: Monitoring hraček v mateřských školách Moravskoslezského kraje a základní pravidla pro jejich výběr

MVDr. Michaela Pavelková

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v rámci plnění mimořádného úkolu pro rok 2018 zaměřila mimo jiné na hračky v mateřských školách. Cílem tohoto úkolu bylo zejména:

  • ověřit druh a množství hraček v mateřských školách;

  • ověřit stav, údržbu a uložení hraček;

  • zjistit hlavní důvody a podmínky pro nákup nových hraček, popř. podmínky a důvody pro jejich vyřazení;

  • ověřit, zda možnost výběru hraček dítětem je přizpůsobena věku dítěte (2leté děti);

  • ověřit, zda je k dispozici průvodní dokumentace k hračkám;

  • ověřit, zda je sledováno hlášení o nebezpečných výrobcích pomocí webových stránek: www.khsova.cz, www.mzcr.cz nebo systému RAPEX…

Výše uvedené bylo předmětem dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno v rámci státního zdravotního dozoru v 146 mateřských školách v Moravskoslezském kraji. Výsledky tohoto šetření jsou následující: Naprostá většina mateřských škol, respektive 139 škol, nakupuje hračky u ověřených dodavatelů, nejčastěji v kamenných obchodech. U dealerů nakupuje 103 škol a jiným způsobem například přes internet, sponzorským darem či v různých projektech získává hračky cca třetina dotázaných mateřských škol. Rozhodujícím kritériem pro nákup hračky je certifikace hračky a její cena, dále pak věková kategorie, pro kterou je hračka určená, a neméně významným kritériem je také předešlá zkušenost s výrobkem či jeho výrobcem, popř. dodavatelem. Zcela převažují hračky dřevěné a plastové, kterými disponuje 85 % dotázaných škol. Plyšové hračky vlastní 36 % mateřských škol. Sporadicky se ve školách objevují hračky magnetické, kovové či látkové. Uložení hraček je převážně volně na policích či ve vyčleněných částech herny nebo v uzavíratelných skříních, obalech, popř. kombinací obou způsobů. Za kontrolu stavu, funkčnosti hraček a za jejich vyřazení (obměnu) zodpovídá v 99 % případů učitelka. Kontrola je prováděna většinou průběžně, vždy minimálně 1x za rok. Za údržbu pak nese odpovědnost pomocný personál školy, který zajišťuje údržbu nejčastěji čištěním, praním, popřípadě dezinfekcí hraček (64 % škol), vždy minimálně 1x za rok. Pokud mateřská škola přijala dítě mladší 3 let, tak je vybavena vždy hračkami pro tuto věkovou kategorii. Zároveň má personál vědomosti o tom, jak by měly tyto hračky vypadat (odolnost vůči slinám, bez uvolňování chemických látek, barviv, částeček, bez ostrých hran a malých částic apod.).

V rámci výše uvedeného dotazníkového šetření jsme mimo jiné také

Nahrávám...
Nahrávám...