dnes je 20.5.2024

Input:

Začínající učitelé se vidí za katedrami i za pět let

13.9.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Pro začínající pedagogy je učitelství společensky důležitá a smysluplná profese, které se chtějí věnovat i v budoucnu. Mladí učitelé chtějí u své profese setrvat i přesto, že v době pandemie na ně byly kladeny mimořádné požadavky a stále ještě nejsou zcela spokojeni s finančním ohodnocením, které se přitom v posledních letech několikrát zvyšovalo. Vyplývá to z vůbec prvního rozsáhlého šetření mezi začínajícími učiteli, které na konci minulého školního roku uskutečnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním institutem pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Šetření se zúčastnilo 1693 učitelů, kteří se profesi věnují první dva roky.

„Podporu začínajících učitelů považujeme za klíčový prvek v procesu zkvalitňování vzdělávacího procesu. Nejde jen o jejich finanční ohodnocení, kdy pro ně vláda zakotvila do zákona jistotu 130 % průměrné mzdy, ale také o zvyšování prestiže učitelského povolání, o které se různými kroky snažíme,“ říká ministr školství mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš.

Během posledních dvou let byly na učitele v důsledku pandemie kladeny mimořádné požadavky. Je nicméně zjevné, že učitelé, kteří v těchto podmínkách strávili první roky v profesi, to neodradilo. Drtivá většina z nich hodlá setrvat v profesi i za rok, tři ze čtyř učitelů se vidí ve třídách i za pět let. Jedná se o závěry, které jsou v rozporu s běžně reprodukovaným obrazem velké fluktuace absolventů učitelských oborů,“ konstatuje Zuzana Šalamounová ze SYRI.

Oboru pomohlo, že stát v minulých letech platy učitelů navýšil. V současnosti průměrná mzda kantora dosahuje 45 835 korun, což je oproti celostátní průměrné mzdě o 21 procent více. Nástupní plat učitele je ale výrazně nižší. Učitelé, kteří pociťují určitou nejistotu v tom, zda se budou výuce věnovat i za pět let, nejsou zcela spokojeni se svým finančním ohodnocením. „Na tento výsledek se můžeme dívat pozitivně, neboť jako klíčový důvod pro odchod z profese u začínajících učitelů se dlouhodobě uvádí tzv. šok z reality. Jedná se o rozpor mezi představami a ideály, s nimiž začínající učitelé do škol vstupují, a každodenní školní realitou, s níž se setkávají. Pokud nejistota začínajících učitelů ohledně setrvání

Nahrávám...
Nahrávám...