dnes je 22.5.2024

Input:

Začínající učitel v ohnisku zájmu odborné veřejnosti

27.11.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Již podruhé od roku 2017 pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pedagogickými fakultami a zahraničními partnery konferenci věnovanou problematice začínajících učitelů. Uskuteční se 3. prosince 2019 od 9.00 do 16.00 hodin v Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha.

V dopolední plenární části přednesou své příspěvky odborníci z České republiky, Norska a další států (účastníci mezinárodního projektu ENTEP – Evropské sítě pro politiku vzdělávání učitelů).  Za MŠMT vystoupí ředitelka odboru vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky Klára Bezděková a náměstek pro řízení sekce operačních programů Václav Velčovský. NIDV představí mimo jiné aktivity projektu SYPO, v jehož rámci je nastavován a pilotován systém podpory začínajících učitelů. Vystoupí rovněž zástupci vybraných pedagogických fakult, kteří budou prezentovat své zkušenosti a výstupy z výzkumů v oblasti

Nahrávám...
Nahrávám...