dnes je 10.12.2023

Input:

Začíná měsíc gramotností

9.9.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Při příležitosti mezinárodního dne gramotností (8. září) začíná Měsíc gramotností – kampaň, do které se mohou zapojit učitelé z celé republiky a jejímž prostřednictvím si mohou vyzkoušet s gramotnostmi aktivně pracovat ve výuce. Svoje zkušenosti pak sdílí prostřednictvím sociálních sítí nebo blogů. Ambicí je podpořit mezioborovou spolupráci učitelů napříč předměty. Měsíc gramotností upozorňuje na poznatky českých i mezinárodních šetření a na zkušenosti z inovace výuky pilotního projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), které se mohou přenášet do českého vzdělávacího systému.

Z mezinárodních i národních šetření a pilotního ověřování PPUČ se ukazuje, že ke zvyšování kvality výuky napomáhá, když děti aktivně zkoumají svět kolem sebe, bádají nad novými výzvami, diskutují ve skupinách či představují výstupy své práce. Učitelé, kteří se svým kolegou či kolegyní plánují, vyučují či vyhodnocují výuku, která propojuje různé vzdělávací oblasti či předměty, získávají k takovým inovacím větší prostor i odhodlání. V rámci Měsíce gramotností proto zveme všechny učitele, aby si takovou práci ve dvou vyzkoušeli a svoje zkušenosti sdíleli na sociálních sítích s #ucmespolecne, či na blogu gramotnosti.pro,“ uvádí Petr Naske, hlavní manažer projektu Podpora práce učitelů.

Více informací i zkušenosti ze spolupráce učitelů jsou zveřejňovány na webu gramotnosti.pro, která s titulem „Gramotnosti.pro život – učíme v souvislostech“ učitelům i veřejnosti přináší prostřednictvím videí, příběhů i praktických rad základní vhled do tématu gramotností.

Profesní podpora učitelů v rozvoji gramotností umožňuje najít například učitelům matematiky a humanitních předmětů společnou řeč při společném plánování výuky – dopad mezipředmětové výuky vidíme v běžném životě pak třeba ve chvíli, kdy si děti mají poradit s úlohami finanční gramotnosti z praxe. A právě podporu učení dětí pro skutečný život uvažování v gramotnostech nabízí,” uvádí Jaroslav Faltýn, ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT. „V rámci budování kapacit, na které jsme zacílili aktuální operační program ESF, vytváříme také v projektu SYPO s NIDV síť metodických kabinetů na podporu výuky jednotlivých předmětů. Jsme rádi, že vše klíčové, co nám gramotnosti pro zvýšení kvality učení dětí přináší, šíří společně systémové projekty napříč praxí škol. Podporu rozvoje gramotností vnímám také jako klíčový bod, které se promítne do vznikající Strategie2030+,“ dodává.

Zpětnou vazbu a metodickou podporu pro rozvoj gramotností poskytuje

Nahrávám...
Nahrávám...