dnes je 15.6.2024

Input:

Vzor dopisu - Přijetí žádosti o individuální stravování MŠ

31.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.89
Vzor dopisu – Přijetí žádosti o individuální stravování MŠ

Vzor

Ředitelka mateřské školy [jméno a příjmení ředitelky]

Mateřská škola [název školy]

[Adresa školy]

[Datum]

[Jméno a příjmení rodičů]

[Adresa rodičů]

Vážení rodiče,

obdrželi jsme Vaši žádost týkající se možnosti donášky vlastního jídla pro Vaše dítě [jméno dítěte] do naší mateřské školy.

Dovolte mi, abych Vás informovala o našem postoji a o právním rámci týkajícím se této záležitosti. Podávání stravy připravované v rodině dítěte není stravovací službou. Proto v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jídlo přinesené do mateřské školy zákonným zástupcem dítěte nepodléhá kontrolní činnosti krajských hygienických stanic. Individuální stravování dítěte v mateřské škole není upraveno ani v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Provozování individuálního způsobu stravování dítěte je plně v naší kompetenci na základě

Nahrávám...
Nahrávám...