dnes je 15.6.2024

Input:

Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti v češtině/ukrajinštině

29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.15
Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti v češtině/ukrajinštině

Vzor

Škola / Школа .................................................................................................................................

Zákonný zástupce / Законний представник ...............................................................................

VÝZVA K DOLOŽENÍ DŮVODŮ NEPŘÍTOMNOSTI

ПРОХАННЯ ПОВІДОМИТИ ПРО ПРИЧИНИ ВІДСУТНОСТІ

Ředitel/ka mateřské/základní/střední školy, jejíž činnost vykonává

Директор дитячого садка/початкової/середньої школи, діяльність якої здійснює

..............................................................................................................................................................

Vás tímto vyzývá v souladu s § 2c zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, k doložení důvodů nepřítomnosti

відповідно до § 2 «ц» Закону № 67/2022 Зб. «Про заходи у сфері освіти у зв‘язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації», із змінами та доповненнями, просить Вас підтвердити причини відсутності

dítěte/žáka / дитини/учня: ..............................................................................................

narozené/ho / дата народження: ...................................................................................

místo pobytu / адреса місця перебування: ...................................................................

Pokud na tuto výzvu do 15 dní ode dne jejího odeslání nebudete reagovat, bude dítěti/žákovi ukončeno vzdělávání ve výše uvedené škole.

Якщо Ви не відповісте на це прохання протягом 15 днів з моменту його відправлення, дитина/учень буде виключений з вищезазначеної школи.

V /м. ............................... dne................................ року

.......................................................

ředitel/ka školy

директор школи

Nahrávám...
Nahrávám...