dnes je 13.6.2024

Input:

Vychovatel - kvalifikace od 1. 9. 2023

20.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.14
Vychovatel – kvalifikace od 1. 9. 2023

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Vychovatel školní družiny, vychovatel domova mládeže by měl podle § 16 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

 1. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ (všechny varianty);
 2. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství pro 2. stupeň ZŠ (všechny varianty);
 3. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství pro SŠ (všechny varianty);
 4. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství pro ZUŠ a konzervatoře (všechny varianty);
 5. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství jazyků (všechny varianty);
 6. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství náboženství (všechny varianty);
 7. magisterský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy;
 8. magisterský stupeň VŠ v nepedagogických oborech + studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu;1
 9. magisterský stupeň VŠ v nepedagogických oborech + studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu (viz pozn. 1);
 10. bakalářský stupeň VŠ v oboru učitelství jazyků (podle § 12 písm. b);
 11. bakalářský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy;
 12. bakalářský stupeň VŠ v oboru učitelství praktických předmětů SŠ (všechny varianty);
 13. bakalářský stupeň VŠ v nepedagogických oborech + celoživotní vzdělávání na VŠ – pedagogické vědy;
 14. bakalářský stupeň VŠ v nepedagogických oborech + studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu (viz pozn. 1);
 15. vyšší odborné vzdělání v oboruvychovatelství;
 16. vyšší odborné vzdělání v oboru sociální pedagogika;
 17. vyšší odborné vzdělání v oboru speciální pedagogika;
 18. vyšší odborné vzdělání v oboru pedagogika volného času;
 19. vyšší odborné vzdělání v ostatních oborech + celoživotní vzdělávání na VŠ – vychovatelství;
 20. vyšší odborné vzdělání v ostatních oborech + celoživotní vzdělávání na VŠ – sociální pedagogika;
 21. vyšší odborné vzdělání v ostatních oborech + celoživotní vzdělávání na VŠ – pedagogika volného času;
 22. vyšší odborné vzdělání v ostatních oborech + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitelství ZŠ nebo SŠ;
 23. vyšší odborné vzdělání v ostatních oborech + studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu(viz pozn. 1);
 24. střední vzdělání s maturitou v oboru vychovatelství;
 25. střední vzdělání s maturitou v oboru pedagogika volného času;
 26. střední vzdělání s maturitou v oboru učitel MŠ + jednotlivá zkouška;
 27. střední vzdělání s maturitou v ostatních oborech + celoživotní vzdělávání na VŠ – vychovatelství;
 28. střední vzdělání s maturitou v ostatních oborech + celoživotní vzdělávání na VŠ – sociální pedagogika;
 29. střední vzdělání s maturitou v ostatních oborech + celoživotní vzdělávání na VŠ – pedagogika volného času;
 30. střední vzdělání s maturitou v ostatních oborech + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitelství ZŠ nebo SŠ.

Vychovatel ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve středisku výchovné péče by měl podle § 16 odst. 2 splňovat některou z následujících variant vzdělání:

 1. magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika;
 2. magisterský stupeň VŠ v oboru sociální pedagogika;
 3. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ (všechny varianty) + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika;
 4. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství pro 2. stupeň ZŠ (všechny varianty) + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika;
 5. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství pro SŠ (všechny varianty) + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika;
 6. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství pro ZUŠ a konzervatoře (všechny varianty) + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika;
 7. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství jazyků (všechny varianty) + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika;
 8. magisterský stupeň VŠ v oboru
Nahrávám...
Nahrávám...