dnes je 18.4.2024

Input:

Ve výzvě Inovace v pedagogice čeká na žadatele čtvrt miliardy

27.3.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Čtvrt miliardy korun na podporu inovací ve výuce rozdělí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) mezi žadatele, kteří se zapojí do právě vyhlášené výzvy Inovace v pedagogice. Výzva cílí jednak na projekty zavádějící inovativní aktivity do výuky, jednak na projekty orientované na pedagogický výzkum. Zájemci mohou své žádosti předkládat do 30. srpna 2019.

O dotaci z Evropského sociálního fondu mohou v této výzvě žádat jak veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné organizace, tak i orgány státní správy a samosprávy a jimi zřízené organizace či další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

„Inovace v pedagogice jsou nedílnou podmínkou pro to, aby se systémově mohla změnit edukační realita v České republice. Budou mít přímý dopad jak na učitele, tak na žáky a celý vzdělávací proces. Slibujeme si od nich identifikaci zajímavých a především přínosných proměn vzdělávání. V neposlední řadě výsledky výzvy využije ministerstvo školství při plánování úprav vzdělávacího systému,“ uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení Sekce EU a ESIF.

Projekty mohou být zaměřené například na pilotní zavádění inovativních výukových metod, na zavádění zahraničních best practice a na celkové zlepšování pedagogických a didaktických přístupů

Nahrávám...
Nahrávám...