dnes je 20.5.2024

Input:

V českých školách pracovalo v minulém školním roce téměř 1500 Ukrajinek a Ukrajinců

15.7.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo na konci června v pořadí již druhé mimořádné šetření s cílem zjistit některé z podstatných údajů ve vazbě na integraci žáků z Ukrajiny do českého vzdělávacího systému.

První šetření bylo realizováno již v dubnu tohoto roku (viz https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vysledky-mimoradneho-setreni-kapacit-ms-a-zs).

Do druhého mimořádného šetření se aktivně zapojilo 8 610 škol (tj. 99,8 % z oslovených), z toho 5 398 mateřských škol (MŠ), 4 222 základních škol (ZŠ), 1 284 středních škol (SŠ), 18 konzervatoří a 167 vyšších odborných škol (VOŠ) a vyplynuly z něj zejména tyto skutečnosti, které se vztahují ke končícímu školnímu roku:

  • V českých školách pracovalo z řad Ukrajinek a Ukrajinců celkem 554 pracovníků vykonávajících pedagogickou činnost a 880 vykonávajících činnost nepedagogickou.
  • V MŠ bylo vzděláváno celkem 5 136 dětí z Ukrajiny, tedy o 1 826 dětí více, než uvedly školy v dubnu.
  •  vykázaly 10 181 volných míst pro umístění dalších dětí-příchozích z Ukrajiny a možné vytvoření dalších 6 326 míst od 1. září 2022.
  • V ZŠ bylo vzděláváno celkem 32 087 žáků z Ukrajiny, tedy o 8 883 žáků více, než uvedly školy v dubnu.
  •  vykázaly 134 159
Nahrávám...
Nahrávám...