dnes je 16.6.2024

Input:

Určení doby čerpání dovolené na zotavenou

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.4
Určení doby čerpání dovolené na zotavenou

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Vážený pan

.........................

........................

........................

V ................... dne ..................

Určení doby čerpání dovolené na zotavenou

Vážený pane,

určuji Vám tímto v souladu s ustanovením § 217 a násl. ZP dobu čerpání dovolené na zotavenou za kalendářní rok 2021 v trvání 10 pracovních dnů, a to v době od 1. 8. do 14. 8. 2021 včetně.

Po dobu Vašeho čerpání dovolené Vás bude ve funkci ekonoma Školy zastupovat pan David Opička. Předejte mu, prosím, před nástupem na dovolenou veškeré informace potřebné k řádnému zastupování.

Očekávám Váš nástup do zaměstnání dne 15. 8. 2021.

S pozdravem,

...............................

zaměstnavatel

Poznámky:

Určení doby čerpání dovolené přísluší zásadně zaměstnavateli. Zaměstnavatel je povinen oznámit zaměstnanci určenou dobu čerpání dovolené písemně, alespoň 14 dnů předem, pokud se se zaměstnancem nedohodne na kratší době. Pravidla pro určení doby čerpání dovolené jsou obsažena v ustanoveních § 217 a násl. zákoníku práce. Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Při určení rozvrhu čerpání dovolené musí zaměstnavatel přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. V případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci dovolenou

Nahrávám...
Nahrávám...