dnes je 22.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Výchova k občanství/Dějepis - Sv. Václav 28. září

3.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.46
Ukázková hodina – Základní škola – Výchova k občanství/Dějepis – Sv. Václav 28. září

Mgr. Markéta Pravdová

Předmět: výchova k občanství/dějepis

Téma: Sv. Václav 28. září

Ročník: 6.

Počet žáků: 25

Doba: 45 minut

Anotace: Příprava na jednu vyučovací hodinu VO/D k příležitosti státního svátku 28.9. Aktivity vycházejí z toho, že žáci již tento příběh znají z vlastivědy, kterou měli na prvním stupni.

Klíčová slova: sv. Václav, státní svátek, patron české země, Boleslav I., Přemyslovci, Blaník

Klíčové kompetence: kompetence občanská, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní

Cíle: Rozvíjet u žáků pocit sounáležitosti a podpořit zájem o minulost (i současnost) českého národa. Zlepšení orientace žáků v historických faktech a jejich dopadech na běžný život občanů ČR.

Očekávané výstupy: Objasní účel důležitých symbolů a patronů našeho státu.

Organizace řízení učební činnosti: dramatizace, myšlenková mapa, řízený rozhovor

Organizace prostorová: aktivity učitel realizuje v učebně

Pomůcky: šála, papírový meč

Text:

Průběh vyučovací hodiny:

"Icebreak" (8 minut)

Hádejte, kdo si podal následující inzerát.

1. Hledám spolehlivého a diskrétního vraha. Okolí Staré Boleslavi.

Zn. Můj brácha nemá zrovna prima bráchu.

2. Nesnáším svou tchýni. Sháním škrtiče.

Zn. Vlastní šála výhodou.

Správné řešení: 1. Boleslav I., 2. Ludmila

Vyučující se žáků zeptá, zda vědí, proč jsme 28. 9. nešli do školy a práce. Proč slavíme den úmrtí sv. Václava jako státní svátek?

Žáci se pokusí vymyslet, jaký inzerát by si mohl podat kníže Václav.

Nová látka (15 minut)

Vyučující seznámí žáky s cílem hodiny. Společně se pokusí sestavit myšlenkovou mapu obsahující informace o životě prvních Přemyslovců (viz přílohy 1 a 2).

Spojnice v myšlenkové mapě lze pak ještě doplnit o pojmy: babička, dědeček, otec, matka, bratr, snacha, tchýně, tchán, syn... atp.

Dramatizace (10 + 7 minut)

Vytvoříme dvě herecké skupiny a necháme dětem cca 10 minut na přípravu.

Skupina 1

Herci: Ludmila, Bořivoj, Vratislav I., Drahomíra, Tunna a Gommon – vrazi

Učitel: "Vratislav a Drahomíra jdou na návštěvu k Ludmile a Bořivojovi."

D: "Ach jo Vráťo, musíme dneska zase k vašim na návštěvu? Mně se za nimi na ten Tetín vůbec nechce."

V: "Ale no tak, Drahuško. Je to naše společenská povinnost zajít alespoň jednou do měsíce k našim na večeři. A tatínek povídal, že nechá připravit tvou oblíbenou svíčkovou na smetaně."

D: "Vsadím se, že mě Tvoje matka zase naštve hned první větou. Jak začne o svém oblíbeném Bavorsku, tak se neznám. To Ti povídám!"

Učitel: "Na Tetíně."

B: "Vráťo, synu, vítejte na našem hradě

Nahrávám...
Nahrávám...