dnes je 13.6.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Projektová versus tematická výuka

4.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3
Ukázková hodina – Základní škola – Projektová výuka – Projektová versus tematická výuka

Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Projektová a tematická výuka bývají v české školní praxi zaměňovány, proto považuji za důležité nastínit některé podstatné rysy obou typů výuky, aby se učitel mohl zorientovat a dokázal je od sebe odlišit. Následující přehled není vyčerpávající, zájemce o danou problematiku může využít poměrně širokou nabídku odborné literatury k tomuto tématu.

Projekt

Pojem "projekt" bývá užíván v mnoha souvislostech (ekonomika, řízení podniků, vzdělávání, výzkum, kutikulární dokumenty apod.) v souvislosti se školou a školními aktivitami bývá projektová výuka vnímána jako "nová módní" forma výuky, která by měla/mohla nahradit běžnou výuku. Přitom o projektové výuce u nás se zmiňuje pedagog V. Příhoda již v roce 1936.

Hlavní znaky projektové výuky

Jaké jsou hlavní znaky projektové výuky uváděné v odborné literatuře?

Tento typ výuky je zaměřen na řešení úkolu komplexního charakteru (projekt), který buď přímo vychází z praxe, nebo je s ní úzce spojený. Předložený úkol musí být pro žáky zajímavý a významný, aby jej přijali za svůj a se zájmem jej řešili.

Pro projektové vyučování jsou podstatná následující hlediska:

- Žáci určitý vliv na výběr tématu, průběh realizace není předem pevně stanoven a žáci jím nemohou projít jako fixním a předem daným učením.

- Náplň projektu souvisí s mimoškolní skutečností, vychází z prožitků žáků a není jen zdánlivou náhradou za předepsané vyučování.

- Realizace staví na předpokladu, že žáci jsou na projektu zainteresováni, pracují na něm z vlastního zájmu, bez potřeby vnější motivace a práce je baví.

- Učební projekt vede ke konkrétním výsledkům (produktům).

Při realizaci projektu je třeba respektovat čtyři základní kroky:

- Prvním krokem je zpracování záměru projektu, který vychází ze spontánního zájmu žáků nebo z pedagogické situace. Téma projektu souvisí s učební látkou, ale přesahuje do více předmětů.

- Následuje zpracování plánu, který určuje jednotlivé kroky, čas jejich provedení, účast žáků, místo, nutné pomůcky apod.

- Dalším krokem je vlastní provedení projektu, v jehož průběhu by učitel měl být v pozadí a pomáhat jen v případě nutnosti.

- Závěrečným krokem je vyhodnocení projektu, které provádí žáci společně s učitelem.

Výhodou projektové výuky je skutečnost, že žáci jsou pro činnost motivováni, projekt přispívá k individualizaci výuky a umožňuje vnitřní

Nahrávám...
Nahrávám...