dnes je 18.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Matematika, anglický jazyk, český jazyk, zeměpis, dějepis, výchova k občanství - Rodinná QR stopovačka

6.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.90
Ukázková hodina – Základní škola – Matematika, anglický jazyk, český jazyk, zeměpis, dějepis, výchova k občanství – Rodinná QR stopovačka

Mgr. Markéta Pravdová, Mgr. Blanka Housková, Mgr. Jana Veselá, Mgr. Ivana Poláková

Předmět: Matematika, anglický jazyk, český jazyk, zeměpis, dějepis, výchova k občanství

Ročníky: 6., 7., 8. a 9.

Doba: 1 týden

Text:

Popis realizace projektu

V této nelehké době jsme se s mými kolegyněmi rozhodly vytvořit rodinnou stopovačku. Vše je koncipováno tak, aby mohla být dodržena vládní nařízení (roušky, odstupy, pohyb v přírodě, neshlukování lidí).

QR kódy jsme tvořily v jednoduchém qr generátoru https://qrgenerator.cz/.

Koláže s úkoly jsme tvořily v Power pointu.

Hotové koláže pak nahrávaly na www.imgur.com

Na celou hru byl stanoven čas jednoho týdne. Tím pádem nezáleželo na tom, kdo a kdy se na trasu vypraví. Prioritou bylo, aby rodiče strávili nějaký čas se svými dětmi. Trasa vedla od hlavního vchodu naší školy do Bezručova údolí (přírodní park) a odtud pak soutěžící trasa navedla zase zpět ke škole, kde na ně čekal "poklad". Trasa měřila cca 5km.

Během procházení trasy si žáci na do svých mobilních telefonů na stanovištích přes QR kódy stáhli zadání jednotlivých úkolů. Úkoly řešili až doma. Na každém stanovišti byl i navigační QR kód, kde byla fotografie s popiskem, kam pokračovat dál.

Obr. 1: Ukázka navigační fotografie

Na jednom ze stanovišť bylo za úkol vyfotit rodinnou rouškovou selfie. Tento úkol jsme zadali proto, abychom věděli, zda trasu žáci opravdu prošli. Navíc teď máme krásnou galerii umístěnou na webu školy.

Na konci trasy (zadní vchod do školy) čekal na všechny účastníky QR kód s odkazem na Youtube a písničku WE ARE THE CHAMPIONS, pro navození vítězné cílové atmosféry a QR kód s pokladem (viz obrázek níže)

Obr. 2: Poklad

Ne vždy musí být poklad materiální. Obzvlášť v této době je potřeba si to uvědomit.

Pro zapsání správných odpovědí jsme vytvořili formuláře Google. Pro každý ročník zvlášť. Velmi se nám to osvědčilo a snadno opravovalo, všem doporučuji.

Pokyny pro QR stopovačku a úvodní oslovení rodičů a žáků

Týdenní qr_stopovačka pro žáky a rodiče v období distanční výuky

Akce je dobrovolná, pro pobavení, pro rodinnou týmovou práci, zúčastnit se může třeba jen část z rodiny.

Po dobu jednoho týdne Vám budou k dispozici na 6 stanovištích QR kódy, podle kterých projdete trasu. Po cestě se budete nejen kochat přírodou a trochu se "vyvenčíte", ale pomocí QR kódu si ještě vyzkoušíte své znalosti, kdy můžete dát hlavy dohromady a zdolat nástrahy 6 tradičních školních předmětů – formou hravých dovednostních úkolů.

Trasu můžete zdolat v libovolném čase, v libovolný den v uvedeném týdenním termínu. Je naopak žádoucí, abychom zachovali opatření vlády a respektovali rozestupy, nesrocovali se, měli roušky, abychom zkrátka dodrželi všechna důležitá opatření. Není důležité KDY a ZA JAK DLOUHO trasu zdoláte, ale že ji ZDOLÁTE a doma VYŘEŠÍTE nástrahy předmětů ČJ, M, AJ, D, Z, VO. Nebojte, nemá to být zkoušení, ale zábava, tomu odpovídají i úkoly!

Co potřebujete na trasu? Udělat si minimálně soutěžní dvojici, max. počet je dán počtem členů rodiny. Nabitý mobil s připojením na internet a s aplikací ke čtení QR kódů.

Přejeme vám mnoho příjemných zážitků!

POKYNY

1. Akce se účastní rodinní příslušníci (min. 2, max. dle velikosti rodiny), ti plní úkoly odpovídající  vědomostem žáků 2. stupně.

2. Zvolte si den, čas pro akci, nespěchejte, můžete kdykoli během týdne 6. 4. 9:00 – 13. 4. do 18:00.

3. Připravte si nabitý mobil s daty, který čte QR kódy, případně si stáhněte do mobilu aplikaci ke čtení QR kódů.

4. Vaše trasa je dlouhá téměř 5 km, tedy necelou hodinu chůze. Vy však budete hledat, pátrat, kochat se, plnit...Trasa se tak může stát příjemnou 2 hodinovou procházkou, kde si stihnete popovídat a vyvětrat se. Záleží na vás, nikoli na rychlosti!

5. Vaše trasa se skládá ze STARTU, 6 stanovišť s úkoly, 1 stanoviště s nekódovaným úkolem a CÍLE.

6. Po trase se pohybujete pomocí QR kódu, vždy vám udává, kudy máte pokračovat, kde hledat další kód.

7. Na 6 stanovištích jsou kromě kódu pro trasu uloženy i QR kódy pro plnění úkolů. Tyto úkolové kódy si pouze načtěte, uložte, plnit je budete doma – v pohodlí, odpočatí.

8. START – první QR kód načtěte u hlavního vchodu školy a dále postupujte dle kódových instrukcí.

9. Projděte trasu. Pokud budete mít problém s kódem (načtením), zavolejte na telefonní číslo ............... (Pozn.aut.: Zde je dobré dát kontakt na někoho z organizačního týmu)

10. Na stanovišti s úkoly si vyberte úkoly podle svého odpovídajícího ročníku, načtěte.

11. Dojděte do CÍLE – zde vaše trasa končí a přesouvá se do vaší domácnosti k plnění úkolů.

12. Vaše odpovědi k jednotlivým úkolům zaznamenejte do formuláře v classroomu. (Pozn.aut.: K distanční výuce využíváme  platformu Google Classroom.)

QR kódy na trasu

MATEMATIKA

6. a 7.ročník

8. a 9. ročník

ANGLIČTINA

6. a 7. ročník

8. a 9. ročník

DĚJEPIS

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

ZEMĚPIS

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

6.–9. ročník

ČESKÝ JAZYK

6.–9. ročník

Zadání a řešení úkolů

MATEMATIKA

6. a 7. Ročník

Řešení:

1.101, 2. 6, 3. 7, 4. 2, 5. 3, 6. 4, 7. 5, 8. 48, 9.60, 10.5, 11. 20 000, 12.30, 13.22, 14.21, 15.12, 16. 40

a) 10

b) 5

c) 101; 2; 3; 5, 7

d) 6; 3; 48; 60; 30; 21; 12

e) 113

f) 48 h = 2880 min; 60 s = 1 min; 12 měsíčků = 525 600 min

8. a 9. ročník

Řešení:

1.101, 2. 6, 3. 7, 4. 2, 5. 3, 6. 4, 7. 5, 8. 48, 9.60, 10.5, 11. 20 000, 12.30, 13.22, 14.21, 15.12, 16. 40

a) 10

b) 5

c) 101; 2; 3; 5; 7

d) 6; 3; 48; 60; 30; 21; 12

e) 113

f) 48 h = 2880 min; 60 s = 1 min; 12 měsíčků = 525 600 min

g) 101

h) 100 případů = 30 dní, 366 dní = 1220 případů

DĚJEPIS

6. ročník

Řešení:

1. Australopitékus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens-sapiens

2. Minotaurus

3. A3d, B4b, C2a, D1c

4. Polis

7. ročník

Řešení:

1. křesťanství

2. Sámo, Sv. Václav, Vratislav II, Karel IV, Václav IV, Jiří z Poděbrad, J.A. Komenský, Jaroslav Heyrovský

3. A2dIII, B4cII, C1aIV, D3bI

4. gotika, feudalismus, koncil, středověk

8. ročník

Řešení:

1. a) bitva u Slavkova, b) letadlo, c) pevnost Bastila

2. A) Ludvik XIV., B) Královna Viktorie, C) František Josef I., D) královna Alžběta I., E) Napoleon Bonaparte

3. a) Dopadli jsme špatně, viz bitva u Waterloo, kde byl Napoleon definitivně poražen a ukončily se tím napoleonské války ...

b) Zvolal Jan Sladký Kozina směrem k Lomikarovi (Lamingerovi)...Vzpoura poddaných na Chodsku v 17.století, kdy byl Kozina popraven, ale rok po něm umírá i představitel vrchnosti...

9. ročník

Řešení:

1. A) Milan Rastislav Štefánik, B) generál Karel Kutlvasr, C) John Fitzgerald Kennedy, D) Josip Vissarionivic Dzugasvili Stalin

2. A) Německo, pogrom, židé, synagogy, B) západní blok,vychodni blok, hranice, studená válka, C) Německo, příslušníci SS, velitelský sbor SA, čistka, D) jaderné hlavice, Kuba, blokáda, SSSR

3. A) Chantal Poullain = Chartlotta Garrigue, na Červeném Hrádku = v Lánech, B) dne 24. 12. 1968 = 21. 8. 1968, komunistickou demokratickou vládu = komunistickou vládu / komunistickou totalitní vládu, C) VZATO = NATO, OHES = EHS, společnou hospodskou organizaci = společnou hospodářskou organizaci, Rada vzájemné hospodské pomoci = Rada vzájemné hospodářské pomoci

ANGLIČTINA

6. a 7. Ročník

Řešení:

1. Johny

2. Carpet

3. Niel Armstrong

8. a 9. ročník

Řešení:

1. There are no bananas on coconut tree.

2. Panther

3. George Washongton

ZEMĚPIS

6. ročník

Řešení:

1. MAGMA, ŽULA, ZEMĚTŘESENÍ, SOPKA, LÁVA, GEJZÍR

2. Madagaskar

7. ročník

Řešení:

1. Laos, Rusko, Omán, Norsko, Peru, Panama, Čína, Nepál, Kanada 2. Papua Nová Guinea

8. ročník

Řešení:

1. Atlas, 2.Tokio, 3.Amazonka, 4. Orangutan, 5. Viktoriino jezero, 6. Yorkský poloostrov, 7. Tanzánie, 8. Tasmánie, 9. Panama, 10. Karibské moře

2. Cejlon/Srí Lanka

9. ročník

Řešení:

1. Berounka 2. Nový Zéland

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

6.–9. ročník

Řešení:

1. Slovenskem, 2. lvem, 3. červená, modrá, bílá, 4. Fidlovačka, 5. pečetí, 6. moravská, 7. vítězí

CESKÝ JAZYK

6.–9. ročník

Řešení:

1. na ráno - na zítřek, 2. ponožky - kalhoty, 3. had - hlad, 4. manžel-pán, 5. strojvůdcem - strůjcem, 6. gentleman - generál, 7. mouka - práce, 8. zakázat - vybrat , 9. pušku - flinta, 10. bohatství - chudoba, 11. spáti - výti, 12. much - psů , 13. dívka - kobyla, 14. nebem - peklem, 15. v troubě -na střeše.

1. Jablko nepadá daleko od stromu. 2. Lež má krátké nohy. 3. Tonoucí se stébla chytá. 4. Nechval dne před večerem. 5. Všude dobře, doma nejlíp.

Zdroje použitých obrázků:

Dějepis

6. ročník

  • SOMMA, Ryan. flickr.com: Australopithecus [online]. 2008-10-20 [cit. 2020-04-14].

Nahrávám...
Nahrávám...