dnes je 22.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Fyzika - Výpočet hustoty látky (nerostu)

10.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.45
Ukázková hodina – Základní škola – Fyzika – Výpočet hustoty látky (nerostu)

Zdeněk Hanzelín

Předmět: fyzika

Téma: Výpočet hustoty látky (nerostu) – laboratorní práce

Ročník: 6

Počet žáků ve třídě: 25

Doba: 45 minut

Anotace: vyučovací hodina je zaměřena na laboratorní práci, konkrétně na zjištění hustoty neznámých nerostů.

Klíčová slova: fyzika, nerost, hmotnost, objem, hustota látek

Kompetence k učení: Samostatná práce žáků zahrnuje měření hmotnosti a objemu neznámého nerostu. Na základě zjištěných hodnot žáci z tabulek určí, o jaký nerost se jedná.

Cíle: Zopakování měření hmotnosti a objemu. Práce se vzorci a s matematicko-fyzikálními a chemickými tabulkami.

Očekávané výstupy: Určení nerostu podle výpočtu hustoty, zvládnutí rozdělení úkolů ve skupině, týmová práce.

Organizace řízení učební činnosti: samostatná práce žáků nezávislá na učiteli, dosazení do vzorců, práce s matematicko-fyzikálními a chemickými tabulkami

Organizace prostorová: učebna fyziky

Pomůcky: Po dohodě s vyučujícím přírodopisu si vyučující zapůjčí z jeho kabinetu různé nerosty. Laboratorní nebo digitální váhy, odměrné válce, kádinky, misky, matematické, fyzikální a chemické tabulky.

Snímek vyučovací hodiny:

Čas Činnost žáků a vyučujícího
0–3 min. Zápis do třídní knihy (laboratorní práce – měření hustoty látek).
4–6 min. Protože se některý nerost svým objemem nevejde do odměrného válce, zeptá se vyučující žáků, jak by řešili tento problém.
Nahrávám...
Nahrávám...