dnes je 16.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Fyzika - Rovnoměrná a nerovnoměrná rychlost

27.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.42
Ukázková hodina – Základní škola – Fyzika – Rovnoměrná a nerovnoměrná rychlost

Zdeněk Hanzelín

Předmět: fyzika

Téma: rovnoměrná a nerovnoměrná rychlost

Ročník: 7.

Počet žáků ve třídě: 30

Doba: 45 minut

Anotace: vyučovací hodina navazuje na předchozí. Žáci pomocí praktických příkladů zjistili, na jakých veličinách závisí rychlost. Výuka je zaměřená na prohlubování získaných vědomostí.

Klíčová slova: dráha, čas, průměrná rychlost, převody jednotek

Kompetence k učení: žák využívá znalostí z předcházející hodiny, operuje s obecně užívanými termíny a dokáže je uplatnit při různých praktických výpočtech. Žáci dokáží udělat zápis do sešitů.

Kompetence k řešení problémů: žáci volí vhodná řešení při praktických příkladech.

Očekávané výstupy: žáci dokáží poznat rovnoměrnou a nerovnoměrnou rychlost. Dokáží udělat ze slovního zadání příkladu zápis do sešitu a správně převést jednotky tak, aby rychlost byla buď v m/s, nebo v km/h.

Pomůcky:

1. matematicko-fyzikální tabulky

2. informace z internetu

3. praktické příklady

Snímek vyučovací hodiny:

Čas Činnost vyučujícího Činnost žáků
0–2 min. Zápis do třídní knihy.
3–10 min. Kontrola domácího úkolu – vyvolání žáka, aby vypočítal na tabuli jeden z příkladů.
11–16 min. Výklad vyučujícího (Beaufortova stupnice). Rychlost:
  • - silného větru 10,8–13,8 m/s,
  • - vichřice 28,5–32,6 m/s,
  • - orkán 32,7 m/s a více.
Přístroje, které měří rychlost větru, se nazývají anemometry.K měření rychlosti aut se používá tachometr. V jakých jednotkách udává tachometr rychlost?Která jednotka m/s nebo km/h je větší? (1 m/s = 3,6 km/h)Žáci vypočítají rychlost nejpomalejšího a nejrychlejšího tělesa z tabulky z předcházející hodiny.
Vyučující uvede zajímavosti. Např. jamajský běžec Bolt v běhu na 100 metrů uběhl dráhu za 9,58 sekund. Rychlejší než on je např. zajíc, žirafa nebo klokan.Nejrychlejším savcem je gepard (120 km/h), nejrychlejším ptákem je sokol, při střemhlavém letu dosáhne rychlosti až 200 km/h. Nejpomalejším savcem je lenochod. Dokázali byste určit, jakou rychlostí putuje krev v našem těle? (2 km/h)
17–42 min. Na Milešovce naměřili rychlost větru 20 m/s. Uveď rychlost v km/h. (72 km/h)
Nahrávám...
Nahrávám...