dnes je 23.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Dějepis - Escape game - mise starověký Řím

5.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.71
Ukázková hodina – Základní škola – Dějepis – Escape game – mise starověký Řím

Mgr. Markéta Pravdová

Předmět: dějepis

Téma: Escape game – mise starověký Řím

Ročník: 6.

Počet žáků: 30

Doba: 60 minut

Anotace: Zakončení školního roku únikovou hrou, která prozkoušela znalosti dětí z dějin Říma. Hra je na 60 minut.

Klíčová slova: starověk, Řím, Hannibal, Caesar, triumvirát, Vesuv, gladiátor, koloseum, Romulus, Remus, vlčice, Tibera, vavřín

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence pracovní

Cíl:

Žák:

  • Řeší problémy.

  • Analyzuje text.

  • Kooperuje a komunikuje se spolužáky.

  • Prezentuje získané informace.

  • Dokáže charakterizovat historické události a vysvětlit souvislosti.

  • Ověří si svoje znalosti, schopnosti a tzv. soft skills.

  • Zhodnotí svou práci i práci ostatních.

Očekávané výstupy: Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci. Orientuje se v dějinách starověkého Říma.

Použité organizační formy výuky: hra, skupinová práce, kooperace, experiment, práce s textem, práce s mapou a buzolou

Pomůcky: atlas, latinsko-český slovník, odborná literatura, kostky s římskými číslicemi, model sopky, jedlá soda, červené potravinářské barvivo, jar, ocet, plyšový vlk, hodiny, fotka dvojčat, plán Říma, bobkový list, kartičky k osmisměrce (20 + 10 ks), obrázky, truhličky, kódovací zámky, odměna

Text:

Průběh hry:

Před začátkem hry jsou žáci zamčeni ve třídě, klíč je uschován do jedné z truhliček. Vyučující stanoví pravidla, která je nutné dodržovat. Zdůrazní, že šanci uspět mají jen jako tým. Poté žáci obdrží motivační dopis a po jeho dočtení se spustí časomíra. Odpočet času jsem promítala přes dataprojektor na tabuli, na Youtube jich najdete celou řadu, já jsem použila tento
https://www.youtube.com/watch?v=F4wRZDbSfcQ&t=1315s .

V druhé truhle byly zamčeny odznáčky pro každého účastníka hry. Obě truhly byly zapečetěny kódovacími zámky.

Po třídě jsem rozmístila 14 úkolů v obálkách, některé byly dobře viditelné, jiné byly ukryté. Žáci za každý splněný úkol obdrželi parníček s číslem úkolu, v některém objevili kódové písmeno, jiný byl prázdný (slepá kolej).

Podrobný rozpis úkolů najdete v přiloženém manuálu. Celou hru jsem prováděla 3x, protože máme tři třídy v šestém ročníku. Všechny třídy uspěly, ale jen jedna z nich skutečně spolupracovala jako tým. Paradoxně jí to ale nevyneslo 1. místo, nicméně myslím, že právě oni si hru nejvíce užili. Děti hodnotily hru velmi pozitivně. Je pravda, že jsme ve dvou ze tří případů únikovku prováděli v rámci přespávání ve škole a noční atmosféra značně přispěla k úspěchu celé hry.

Podrobný rozpis úkolů najdete v přiloženém manuálu. Celou hru jsem prováděla 3x, protože máme tři třídy v šestém ročníku. Všechny třídy uspěly, ale jen jedna z nich skutečně spolupracovala jako tým. Paradoxně jí to ale nevyneslo 1. místo, nicméně myslím, že právě oni si hru nejvíce užili. Děti hodnotily hru velmi pozitivně. Je pravda, že jsme ve dvou ze tří případů únikovku prováděli v rámci přespávání ve škole a noční atmosféra značně přispěla k úspěchu celé hry.

Příloha 1: Fotografie ze hry

Příloha 2: ESCAPE GAME – Mise starověký Řím

Motivační dopis pro žáky:

Toužíte se stát kvalifikovanými průvodci Říma, abyste získali možnost provázet turisty ulicemi slavné italské metropole. Proto musíte velmi dobře znát její historii. Máte přesně 60 minut na vyřešení 14 úkolů, které vám pomohou prolomit kód dvou zámků. Některé úkoly vám přinesou část kódu, jiné jsou slepou uličkou. Pracujte jako tým! Šanci uspět máte jen tehdy, pokud budete spolupracovat.

1. Po rozkódování využij soubor map.

XXXXI°XXXXXIII´

XII°XXIX´

Souřadnice Říma – 41°53´ s.š. 12°29´v.d.

2. Urči, o jakou významnou událost z dějin Říma se jedná, využij indicií.

Zdroj: Wikipedia. Licence CC BY-SA 3.0 https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedm_%C5%99%C3%ADmsk%C3%BDch_pahork%C5%AF#/media/Soubor:Septimontium.gif

Indicie: hodiny zastavené na čase 7:53, obrázek 7 pahorků a řeky Tibery, plyšový vlk / vlčice, dva bratři (dvě miminka, panenky). Z toho plyne, že se jedná o založení Říma.

Foto: Mgr. Markéta

Nahrávám...
Nahrávám...