dnes je 23.2.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Český jazyk - Vypravování v uměleckém díle (slohově-literární hodina)

24.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.19
Ukázková hodina – Základní škola – Český jazyk – Vypravování v uměleckém díle (slohově-literární hodina)

Mgr. Jolana Opavová

Úvodní informace

Předmět: Český jazyk a literatura

Ročník: 9. ročník ZŠ

Doba trvání: 1 hodina

Návaznosti: V minulých hodinách jsme probírali sloh – stavba vypravování; literární výchova: J. Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Použité metody: Pětilístek, čtení s předvídáním.

Cíle:

  • Žáci vystihnou významné rysy literární postavy.

  • Žáci předvídají pokračování děje – ověřují si, zda textu rozumějí, uvědomují si souvislosti a příčiny v jednání postav.

  • Žáci se učí vést dialog, zopakují si použití přímé řeči.

  • Žáci tvoří literární text podle svých schopností a na základě získaných znalostí o stavbě vypravování a dosavadních zkušeností s dílem J. Haška.

  • Žáci rozpoznají základní rysy autorova individuálního stylu.

  • Žáci zaujímají a obhajují své názory a porovnávají je s názory ostatních.

Průběh lekce

Evokace

Pětilístek

Hodina začala tím, že jsem žákům sdělila, jaké máme cíle. Dále jsem je požádala, aby si vyndali sešity a aby si do nich napsali pětilístek na téma Švejk. Žáci využívali pro splnění tohoto úkolu zkušenosti i zážitky získané předchozí individuální i společnou četbou, snažili se vystihnout jeho vlastnosti, typické prvky jeho chování a řeči. Žáci pětilístek psali poprvé a bylo třeba jim zdůraznit, že se mají zaměřit na opravdu podstatné vlastnosti sledovaného tématu, v tomto případě Švejka, tak jak je sami vnímají.

Uvědomění si významu informací

Čtení s předvídáním, práce s literárním textem

Žáci se rozdělili do libovolných čtveřic. Každý dostal pracovní list s ilustrací a textem z Haškova románu. Žáci se nejprve pokoušeli odhadnout, jakou situaci ilustrace představuje – sledují nápovědu – mimiku, gesta a postoje obou postav, které jsou na ilustraci. Žáci o svých odhadech diskutovali, několik nápadů jsme si sdělili v celé třídě. Opět platilo pravidlo jako při brainstormingu, že v tuto chvíli přijímáme všechny nápady. Důležité bylo, že žáci nejen říkali, co je napadá, ale i proč si to myslí. Skupiny pokračovaly v práci četbou

Nahrávám...
Nahrávám...