dnes je 27.2.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Český jazyk - Můj liteární hrdina

28.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.34
Ukázková hodina – Základní škola – Český jazyk – Můj liteární hrdina

Marie Lehocká

Následující lekce vznikla v letošním školním roce v sekundě víceletého gymnázia. Podařilo se spojit slohové vyučování a literární výchovu jedním tématem a vše spojit strukturou E-U-R. Tady je popis jednotlivých hodin (po 45 minutách) s komentářem a krátkými ukázkami studentských pracích.

Úkolem bylo seznámit se s charakteristikou, umět její prostředky najít v uměleckém textu, vybrané zkusit použít a na závěr se pokusit formulovat svůj vlastní vztah k nějaké literární postavě. Práce nám trvala sedm vyučovacích hodin, slohová práce vznikla jako práce domácí.

Cíle, které jsem chtěla naplnit:

 • Žáci kriticky analyzují přečtený text a konfrontují jeho obsah s vlastní zkušeností.

 • Žáci samostatně zpracovávají přečtené jako východisko pro vlastní argumentaci.

 • Žáci formulují svůj vztah k postavám, které jim pomáhají utvářet žebříček hodnot.

Průběh lekce

Zahřívací – přípravná fáze (45´)

 1. Kdo je kdo

Každý si vybere nějakého spolužáka (nejlépe takového, se kterým nesedí v lavici :-)) a krátce o něm napíše, aby ostatní mohli hádat, o koho se jedná. Dobré je, když žáci vybírají informace a skutečnosti, které ostatní neznají, aby odkrývání bylo co nejtěžší.

Hádáme a hodnotíme, jakým způsobem žáci spolužáky popsali (vlastnosti, slabosti, oblíbené/neoblíbené činnosti, přirovnání ...).

Všechny popisy je možné dát do klobouku (krabice, košíku) a náhodně tahat, aby ani osoba autora nenapovídala a aby aktivita byla napínavější.

 1. A. Lindgrenová: Bratři Lví srdce

Čteme krátký úryvek z knihy (okamžik, kdy jeden z bratrů umírá, protože zachrání život mladšímu sourozenci). Diskutujeme o tom, jak je hlavní hrdina popsán, jak vypadá, jak se chová, jaký má vztah se svým okolím, jaké má vlastnosti...

Závěrem žákům prozradím, že jsme právě "odhalili" způsob jistého popisu – charakteristiky vnější a vnitřní, přímé a nepřímé – a že se budeme učit, kdy se s charakteristikou můžeme setkat a jak také sami nějakou napsat.

Evokace (45´)

Žáci dostávají arch papíru – z jedné strany je něco natištěno, to budeme potřebovat později, nemají dovoleno se podívat, co tam je, na druhou, nepopsanou stranu, si dělají vlastní poznámky.

Samostatná práce

1. Klíčové slovo

Každý pracuje samostatně. Žáci postupně dostávají definice nebo opisy, vysvětlení několika slov. Učitelka říká definice, žáci si na svůj arch zaznamenávají slova, která definicím odpovídají. Nakonec hledají jedno klíčové slovo, které je spojuje.

Např.

oblíbené středověké sídlo → hrad

na tom sídle se lidé bavili tak, že pořádali ... . → turnaje

dále: princezna, drak, meč, brnění... . → hledá se klíčové slovo RYTÍŘ

Následuje společná kontrola jednotlivých hesel.

Diskuse ve skupinách

2. Rytíř

Žáci diskutují ve skupinách o následujících otázkách, každý sám si dělá poznámky do svého archu. Po diskusi vystoupí za skupinu jeden mluvčí a odůvodní stanovisko své skupiny. Závěrečná diskuse.

 • Jak by podle vás měl vypadat správný rytíř? Vyberte jednu informaci o vzhledu vašeho rytíře, na které se ve skupině shodnete. *

 • Jaké vlastnosti by podle vás měl mít správný rytíř? Vyberte jednu vlastnost, která nejlépe vystihuje vašeho hrdinu.

 • Potřebuje náš svět rytíře/hrdiny? Proč ano (napište 3 důvody), proč ne (napište 3 důvody).

Uvědomění si významu informací

1. Práce s literárním textem (2 x 45´)

E. Petiška: O životě slavného izraelského krále Davida. Čítanka 7. Fraus. Str. 62–65.

 • Každý si shrne vlastní stanovisko k minulé diskusi: Jaký by měl být můj hrdina?

 • Hledáme odpověď na otázku: Mohl by se jím stát David? (Biblický příběh znají.)

 • Čteme potichu příběh. Žáci mají za úkol vybrat pro ně nejdůležitější informace a příběh krátce reprodukovat.

 • Potom vybíráme z úryvku informace o hlavní postavě, o Davidovi, a zjišťujeme, zda je charakterizován přímo nebo nepřímo a zda je pro nás hrdinou. Shrneme.

 • Dále diskutujeme o tom, v čem asi tkví tajemství Davidova úspěchu a zda je nám jako hrdina sympatický. Pokud ano, napíšeme v několika bodech čím.

 • Vracíme se k naší nejdůležitější otázce: Mohl by se mým hrdinou stát David? ANO-NE

Domácí příprava

Hledá se hrdina

Na základě předešlých diskusí mají žáci najít nějakou literární postavu, se kterou se setkali při četbě a která je nějakým způsobem oslovila. Pokud se už rozhodli pro nějakého hrdinu, kterého by chtěli charakterizovat, najdou si v knize, ve které se s hrdinou setkali, úryvek, kde jsou dobře vidět hrdinovy vlastnosti, jednání, vztah k okolí atd., a vyplní připravený dotazník (druhá strana archu, který už mají z fáze evokace s 10 otázkami, které se týkají charakteristiky a chování hrdiny a vztahu žáka k hrdinovi.

Autorkou dotazníčku je paní Lenka Dvorská ze ZŠ Bučovická, Studénka. Můžete si stáhnout na www.mujnet.cz . Touto cestou také autorce děkuji. :-)

Otázky:

 1. Která tři slova mě napadnou, když si
Nahrávám...
Nahrávám...