dnes je 20.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Střední škola - Český jazyk - Necpěte se jako my, vybízejí USA

20.8.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.9
Ukázková hodina – Střední škola – Český jazyk – Necpěte se jako my, vybízejí USA

Mgr. Ivana Motýlová

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Průřezové téma: Mediální výchova

Ročník: sekunda osmiletého gymnázia (18 žáků)

Čas na aktivitu: 45 minut

Pomůcky: článek z novin, papír, pero

Metody: volné psaní, porovnání vlastní verze s originálem, hra na redaktory časopisu, napsání publicistického článku do novin na zadané téma

Poznámka

Lekce proběhla v rámci suplované hodiny slohu, nenavazovala na předchozí téma. Ještě předtím byla ve zkrácené a zjednodušené podobě realizována zkušebně jako dvacetiminutový vstup v kvartě po hodnocení slohových prací, z nichž mnohé se odchýlily od zvoleného tématu.

Cíle

 • Žák se učí, jak být kritičtějším čtenářem novin.

 • Žák rozlišuje styl (a postupy) seriózních novin a bulváru.

 • Žák hodnotí cizí práci na základě stanovených kritérií.

 • Žák se zamýšlí nad svým vztahem k médiím.

 • Žák (pře)hodnotí vlastní způsob stravování.

Popis lekce

Evokace

Kratičká (asi 2–3minutová) diskuse na téma: Podle čeho si vybíráš v novinách a časopisech článek, který si přečteš? ... Nejčastější odpovědi: Podle titulků a obrázků.

Mě před nedávnem zaujal titulek v Metru Necpěte se jako my, vybízejí USA. Zaujal by vás také? ...Souhlasné odpovědi.

Zadání práce

Napiš článek s titulkem Necpěte se jako my, vybízejí USA. Nejprve si vyber noviny, pro které pracuješ (vybírej přitom z novin, které vycházejí v ČR), a můžeš si, pokud chceš, vymyslet pseudonym nebo zkratku, pod kterou budeš publikovat. Kdo je rychlý, může si vymyslet, jak by mohl vypadat obrazový doprovod jeho článku.

 • Psaní článku (15 minut)

 • Kdo je hotov, vymění si text s libovolným spolužákem-redaktorem, který už dokončil práci (tzn. nedrží pero v ruce, ale položil ho na lavici), a pečlivě si jeho článek přečte. Výměnu lze opakovat, dokud všichni redaktoři nedokončí práci.

 • Četba článků (v 1. fázi doporučí spolužáci = redakční kolegové; ve 2. fázi přečte, kdo má chuť) – ostatní posuzují, jestli text odpovídá titulku a zvoleným novinám, a argumentují, proč ano či ne (asi 10 minut).

Ukázky práce žáků

USA se rozhodly, že sníží počet obézních. Zároveň se rozhodly, že 10 % mastných a tučných výrobků půjde do exportu. Chtějí to ovšem rozdělit i do chudých zemí, svým programem totiž chtějí jít příkladem, jak co se humanitární pomoci týče, tak ohledně péče o snížení počtu nemocí způsobených špatnou stravou. Kay, Mladá fronta Dnes Foto Z ulic Ameriky (Tento obrázek napovídá, že USA má s obezitou problém.) Obrázek grafu (Statistika prodeje tučného jídla mluví ve prospěch obezity.)  
 • Krátká diskuse po každém přečteném článku – Odpovídá obsah článku titulku? Mohl by tento článek vyjít v MF Dnes? Proč? (5 minut)

Uvědomění

 • Následuje malé překvapení – žákům rozdán originální článek.

 • Zadání úkolu:

Každý

Nahrávám...
Nahrávám...