dnes je 18.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Střední škola - Angličtina - Love Actually

20.8.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.12
Ukázková hodina – Střední škola – Angličtina – Love Actually

Mgr. František Chlaň

Vzdělávací obor: Angličtina

Pokročilost: středně až velmi pokročilí

Čas na aktivitu: min. 2 hodinová lekce (nejlépe oddychová předvánoční či předprázdninová)

Aktivity: sledování videa, odhadování děje na základě obrazu, skládání textu na základě logické návaznosti, četba a překlad textu, doplňování probraného textu

Cíle lekce

Kontakt se skutečnou angličtinou, rozšířit slovní zásobu, zlepšit porozumění mluvenému slovu.

Popis lekce

Úvod k lekci

Hodina je postavena na pětiminutové scéně z britské komedie Love Actually (český titul "Láska nebeská") s Rowanem Atkinsonem v roli přepečlivého prodavače z obchodního domu Harrods. Jde o začátek 4. kapitoly (00:11:09–00:15:36.). DVD je k dostání za přijatelnou cenu.

Evokace

Sledování videa s vypnutým zvukem a odhadování zápletky

A. "Harry at Work" (00:11:09–00:12:19)

Po shlédnutí učitel pokládá následující otázky (ti, kteří film viděli, jsou vyzváni, aby neprozrazovali správné odpovědi). Učitel připomene, že příběh knihy nebo filmu se v angličtině vypráví v přítomném prostém čase.

 1. Who are the people?
 2. What is their relationship?
 3. What season is it?
 4. What is the man going to do?

B. At the store (00:12–end)

 1. 5. Who is the woman?
 2. 6. How does the man feel at the department store? Why?
 3. 7. Can you describe what happens?
 4. 8. What does the shop assistant do with the necklace?

Uvědomění si významu

Sledování videa se zapnutým zvukem, četba textu, překlad:

 1. Studenti zhlédnou scénu se zapnutým zvukem a doplní svůj předchozí komentář děje.
 2. Učitel rozdá text (viz kapitola Pracovní materiály – text, doplňovačka). Následuje společná četba a překlad. Je dobré postupovat podle naznačených úseků: vždy přečíst, přeložit a zhlédnout na videu (práce s celým textem najednou by byla zdlouhavá).
 3. Studenti sledují scénu znovu.

Skládačka

V malých skupinách skládají studenti text scény (viz kapitola Pracovní materiály – text k rozstříhání a ke skládání). Části textu jsou odděleny tak, aby z poslední věty bylo možné odhadnout pokračování. Je dobré, aby každá skupina měla text vytištěný na papír jiné barvy, ztracené proužky se pak snadno identifikují. Studenti si výsledek zkontrolují videem.

Reflexe

Podle zbývajícího času je možné vybrat jednu ze dvou aktivit:

 • Studenti sledují scénu s vypnutým zvukem a dohromady říkají repliky, které si pamatují. Překvapivě zábavné.

 • Doplňování chybějícího textu (viz kapitola Pracovní materiály – text a doplňovačka). Vyšší úrovně mohou pracovat samostatně, středně pokročilí ve dvojicích. Kontrola buď s další dvojicí, nebo s učitelem.

Všechny texty je dobré žákům pro práci poněkud zvětšit, zvlášť pokud s nimi budou pracovat ve skupině.

Materiál 1: Text

from Love Actually (2003)

(Harry is getting ready to go out)

Harry: Right. Back at three. Christmas shopping, never an easy or a pleasant task.

Mia: Are you gonna get me something?

Harry: Er... I don‘ t know, I hadn‘ t thought. Where‘ s Sarah, by the way?

Mia: She couldn‘ t make it in today. Family thing.

Harry: There‘ s a word for hangover I‘ ve never heard before. See you later.

Mia: Yes. Looking forward to it. A lot.

(Mall – Outside)

(Harry dials Mia on the phone.)

Harry: Are you gonna give me something?

Mia: (on phone) I thought I made it clear last night. When it comes to me, you can have everything.

Harry: So, erm, what do you need? Something along the stationery line? Are you short of staplers?

Mia: (on phone) No. I don‘ t want something I need. I want something I want. Something pretty.

Harry: Right. Right.

(Karen spots him and comes over as he hangs up the phone.)

Karen: Sorry I‘ m late, I had to drop off Bernie at rehearsal.

(Store)

Karen: Right, listen, you keep yourself occupied for ten minutes while I do the boring stuff for our mothers.

(Harry goes over to the jewellery counter and looks at some necklaces. He spots a lovely heart shaped gold necklace.)

Salesman: Looking for anything in particular, sir?

Harry: Yes. That necklace there, how much is it?

Salesman: It‘ s ₤270.

Harry: Erm, all right. Er, I‘ ll have it.

Salesman: Lovely. Would you like it... gift wrapped?

Harry: Yes, all right.

Salesman: Lovely. Let me just pop it in the box. There.

Harry: Look, could we be quite quick?

Salesman: Certainly, sir. Ready in the flashiest of flashes. There.

Harry: That‘ s great.

Salesman: Not quite finished.

Harry: Look, actually, I don‘ t need a bag, I‘ ll just put it in my pocket.

Salesman: Oh, this isn‘ t a bag, sir.

Harry: Really?

Salesman: This is so much more than a bag. Ooh!

Harry: Could we be quite quick, please?

Salesman: Prontissimo.

Harry: What‘ s that?

Salesman: A cinnamon stick, sir.

Harry: Actually, I really can‘ t wait.

Salesman: You won‘ t regret it, sir.

Harry: Want to bet?

Salesman: ‚Tis but the work of a moment. There we go. Almost finished.

Harry: Almost finished? What else is it gonna be? Are you gonna dip it in yogurt? Cover it with chocolate buttons?

Salesman: No, sir, we‘ re going to pop it in the Christmas box.

Harry: I don‘ t want a Christmas box.

Salesman: But you wanted it gift wrapped.

Harry: I did but...

Salesman: The final flourish.

Harry: Can I pay?

Salesman: All we need now...

Harry: Oh, God.

Salesman: ...is a sprig of holly.

Harry: No, no, no, no. No bloody holly.

Salesman: But sir...

Harry: Leave it, leave it, just leave it! (Karen walks up.)

Karen: Ooh! Loitering around the jewellery section, I see?

Harry: No. I was just looking around.

Karen: Don‘ t worry. My expectations are not that high after 13 years of Mr Oh-But-You-Always-Love-Scarves. Actually, I do love this one.

Materiál 2: Doplňovačka

from Love Actually (2003)

(Harry is getting ready to go out)

Harry: Right. Back at three. Christmas shopping, never an easy or a pleasant task.

Mia: Are you ________________________________?

Harry: Er... I don‘ t know, I ______________________. Where‘ s Sarah, __________________?

Mia: She couldn‘ t make it in today. Family thing.

Harry: There‘ s a word for hangover ____________________________. See you later.

Mia: Yes. Looking ________________________. A lot.

(Mall – Outside)

(Harry dials Mia on the phone.)

Harry: Are you gonna give me something?

Mia: (on phone) I thought ________________________ last night. ___________________________, you can have everything.

Harry: So, erm, what do you need? Something along the ________________ line? Are you short of staplers?

Mia: (on phone) No. I don‘ t want something I need. I want something I want. Something pretty.

Harry: Right. Right.

(Karen spots him and comes over as he hangs up the phone.)

Karen: Sorry I‘ m late, I had to _________________ Bernie at rehearsal.

(Store)

Karen: Right, listen, you __________________________ for ten minutes while I do the _________________ for our mothers.

(Harry goes over to the jewellery counter and looks at some necklaces. He spots a lovely heart shaped gold necklace.)

Salesman: Looking for anything ______________________, sir?

Harry: Yes. That necklace there, ________________________?

Salesman: It‘ s ₤270.

Harry: Erm, all right. Er, __________________.

Salesman: Lovely. Would you

Nahrávám...
Nahrávám...