dnes je 16.7.2024

Input:

Ukázka týdenní přípravy učitele podle Gardnerovy teorie mnohačetné inteligence

15.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2.1 Ukázka týdenní přípravy učitele podle Gardnerovy teorie mnohačetné inteligence

Bc. Lenka Polášková

Plánování a příprava dle Gardnerovy teorie jsou jiné, protože učitel připravuje tematický celek, hry a činnosti v mateřské škole takovým způsobem, aby zahrnovaly všechny typy inteligencí. Každý člověk má v určité míře rozvinuty oblasti inteligence. Neexistuje člověk, který by měl všechny typy rozvinuty rovnoměrně. Výsledkem přípravy učitele je proto vzdělávací nabídka, která motivuje dítě v jeho schopnostech a zároveň podporuje proces individualizace.

Tematický celek je jakýmsi „pomyslným” jádrem, okolo kterého jsou soustředěny všechny další aktivity a činnosti. Role učitele není v symetrickém předvádění, vedení a řízení procesu vzdělávání, což je v reálné praxi koneckonců i velmi složité. Jeho úlohou je příslušné aktivity, činnosti a hry připravit takovým způsobem, aby děti měly možnost volby. A v tomto směru jim zajistit adekvátní podmínky (materiální, prostorové nebo časové). Některé pomůcky si děti mohou připravit i samostatně.

Významně se tedy mění role učitele. Důležitá je kvalitní příprava.

Role učitele:

  • Odborný poradce.

  • Pomocník v orientaci.

  • Koordinátor činností a aktivit.

  • Motivační prvek.

  • Odborník v daném tématu.

  • Diagnostik, prognostik a hodnotitel.

Téma: „Od kapky k moři”

Věk dětí: 4–7 let

Specifikace: Ochrana přírody, environmentální výchova v MŠ.

Typologie   Hry, činnosti, aktivity  
Jazyková


 
  • „Od kapky po moře” – prohlížení encyklopedií, rozhovor o koloběhu vody v přírodě.

  • Vytleskávání slov souvisejících s vodou (kapka, řeka, potok…), určování první a poslední hlásky.

  • Rozhovory a vyprávění na téma počasí, význam a důležitost vody v životě člověka, ochrana přírody.

  • Pokračování příběhu – učitel vymyslí počátek příběhu nebo pohádky o vodě, děti pokračují…

 
Nahrávám...
Nahrávám...