dnes je 2.6.2023

Input:

Učitel druhého stupně základní školy - kvalifikace od 1. ledna 2015

3.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.4
Učitel druhého stupně základní školy – kvalifikace od 1. ledna 2015

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Kvalifikovaný učitel 2. stupně školy by měl podle § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

 1. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ;
 2. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství pro 5. - 12. roč.;
 3. magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika;
 4. magisterský stupeň VŠ v oboru učitel ZUŠ (jen pro výuku předmětu odpovídajícího oboru na VŠ);
 5. magisterský stupeň VŠ v oboru tělesná výchova a sport (jen pro výuku TV);
 6. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství cizích jazyků (jen pro výuku cizího jazyka);
 7. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 1. stupně ZŠ + bakalářský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ;
 8. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 1. stupně ZŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 2. stupně ZŠ;
 9. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 1. stupně ZŠ + doplňující studium pro učitele na VŠ
 10. magisterský stupeň VŠ v neučitelském oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + bakalářský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ nebo SŠ;
 11. magisterský stupeň VŠ v neučitelském oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 2. stupně ZŠ nebo SŠ;
 12. magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika pro učitele + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 2. stupně ZŠ nebo SŠ;
 13. pouze pro výuku cizího jazyka
  1. magisterský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy + jazyková zkouška C1 + didaktika cizího jazyka;
  2. magisterský stupeň VŠ v oboru cizího jazyka – neučitelský obor + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru studium pro učitele;
  3. magisterský stupeň VŠ v oboru cizího jazyka – neučitelský obor + celoživotní vzdělávání na VŠ pro učitele;
  4. magisterský stupeň VŠ v oboru cizího jazyka – neučitelský obor + studium pedagogiky (i mimo VŠ);
  5. magisterský stupeň VŠ – neučitelský obor + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ studium pro učitele + jazyková zkouška C1 + didaktika cizího jazyka;
  6. magisterský stupeň VŠ – neučitelský obor+ celoživotní vzdělávání na VŠ pro učitele + jazyková zkouška C1 + didaktika cizího jazyka;
  7. bakalářský stupeň VŠ v oboru pedagogických věd + jazyková zkouška C1 + didaktika cizího jazyka.
 14. Učitel předmětů uměleckého zaměření získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění studijního oboru umělecko-pedagogického zaměření.

Učitel druhého stupně základní školy, který vzdělává ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, by měl podle § 8 odst. 2 splňovat některou z následujících variant vzdělání:

 1. magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika pro učitele;
 2. magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika + bakalářský stupeň VŠ učitel 2. stupně ZŠ nebo SŠ;
 3. magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 2. stupně ZŠ nebo SŠ;
 4. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 1. stupně ZŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika;
 5. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika;
 6. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika;
 7. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství pro 5. – 12. ročník + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika;
 8. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství pro 5. – 12. ročník + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika;
 9. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství všeobecně – vzdělávacích předmětů pro SŠ + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika;
 10. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství všeobecně – vzdělávacích předmětů pro SŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika;
 11. magisterský stupeň VŠ v neučitelském oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + bakalářský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ nebo SŠ + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika;
 12. magisterský stupeň VŠ v neučitelském oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + celoživotní vzdělávání na VŠ – učitel 2. stupně ZŠ nebo SŠ + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika;
 13. magisterský stupeň VŠ v oboru učitel ZUŠ + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika (jen pro výuku předmětu odpovídajícího oboru na VŠ);
 14. magisterský stupeň VŠ v oboru učitel ZUŠ + celoživotní vzdělávání na VŠ – speciální pedagogika (jen pro výuku předmětu odpovídajícího oboru na VŠ);
 15. magisterský stupeň VŠ v oboru tělesná výchova a sport + bakalářský nebo magisterský stupeň VŠ v oboru speciální pedagogika (jen pro
Nahrávám...
Nahrávám...