dnes je 16.7.2024

Input:

Třídní vzdělávací program - prakticky

26.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3 Třídní vzdělávací program – prakticky

Bc. Lenka Polášková

Vytvořit Třídní vzdělávací program (dále jen „TVP”) v ucelené podobě, aby vyhovoval požadavkům, školního vzdělávacího programu a byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, je dlouhodobější záležitostí, závislé na spolupráci pedagogických pracovníků (třídních učitelek, případně asistenta pedagoga).

Prvním krokem by měla být analýza výchozí situace a její zhodnocení. Znamená to zmapovat si situaci ve třídě, posoudit svou dosavadní práci a její výsledky, posoudit podmínky a následně zhodnotit možnosti. Pedagogové tak získají pevný bod, od kterého mohou začít. Vědí, „jak na tom jsou”, a mají rámcovou představu, „co a jak dál”. Poté je nutno prodiskutovat některé okolnosti a přijmout určitá rozhodnutí, která zohlední požadavky všech. Dalším krokem je následně zpracování textu.

TVP je vlastně plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu. Nicméně je rozpracován tak, aby zohledňoval specifika dané třídy. Svou povahou se značně liší. Jde o otevřený dokument, v podstatě rozpracovaný plán třídních učitelek mateřské školy, který je postupně doplňován a dotvářen.

Svým konceptem by měl TVP podporovat vzdělávací obsah takovým způsobem, aby odpovídal svým zaměřením i úrovní náročnosti potřebám, možnostem a zkušenostem dětí ve třídě.

V každém bloku (podtématu) by měl zahrnovat:

  1. Informace o konkrétní nabídce témat a činností.
  2. Přehled „nástrojů”, které učitelkám slouží k prezentaci, činnosti a aktivitám.
  3. Informace o evaluaci, hodnocení.

Jak konkrétně učitelky rozvinou obsah bloků (podtémat), je jejich volbou. Ale podmínkou je, aby učitelky přesně věděly, proč k čemu v rámci bloku směřují (aby měly vždy představu o cílech), a aby postupovaly od blízkého ke vzdálenějšímu, od jednoduššího ke složitějšímu (aby měl představu o metodickém postupu).

Zpracování pak může mít různé podoby. Například podobu myšlenkových map, harmonogramu, přehledu apod.

TVP by měl být užitečným dokumentem, nikoli nutným

Nahrávám...
Nahrávám...