dnes je 13.6.2024

Input:

Třetí jednání Konventu se zabývalo financováním a znalostmi českých žáků

8.12.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Třetí jednání Národního konventu o vzdělávání jehož hlavním tématem byly kroky k udržitelnému financování regionálního školství a výsledky českých žáků v českých i mezinárodních srovnáních – PISA a ČŠI proběhlo v jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky.

„Abychom mohli zlepšovat náš vzdělávací systém, musíme nejprve vyladit jeho financování tak, aby bylo udržitelné déle než v horizontu jednoho roku či jednoho volebního období. Současné nastavení vede k rychlému nárůstu výdajů, ale nereflektuje rozdílné potřeby škol a vytváří další nerovnosti v přístupu ke vzdělávání z pohledu žáků. Na v pořadí třetím jednání Národního konventu o vzdělávání jsme se zřizovateli, experty a profesními organizacemi řešili, jakým způsobem dál pracovat na řešení nerovností ve vzdělávání a dostupnosti kvalitního vzdělávání pro všechny,“ řekl na jednání Národního konventu o vzdělávání ministr školství Mikuláš Bek. 

První část jednání Konventu se zabývala aktuálním stavem systému financování. Oproti předchozímu stavu přinesl současný systém několik pozitiv, například snížení nerovností v odměňování učitelů, lepší předvídatelnost počtu financovaných pozic ve školství a větší prostor pro inovace ve výuce. Současně ale generuje řadu nedostatků, na které odborníci upozorňovali již při jeho zavádění. Systém financování, kde je základním kritériem množství odučených hodin způsobuje dlouhodobě neudržitelný nárůst počtu úvazků v regionálním školství, který neodpovídá demografickému vývoji, nebo nedostatečné zohlednění rozdílných podmínek škol v různých regionech, ale i to, že financování škol není provázáno s plněním cílů vzdělávací politiky.  

Řešeními, která ministr Mikuláš Bek představil na jednání Národního konventu o vzdělávání, je úprava tzv. PHmax, který stanovuje celkový počet státem placených výukových hodin, pro základní a

Nahrávám...
Nahrávám...