dnes je 18.5.2024

Input:

Test IT Fitness prověří počítačové dovednosti žáků

21.9.2016, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Dům zahraniční spolupráce opět nabízí v rámci kampaně eSkills for Jobs 2015 - 2016 všem školám i široké veřejnosti možnost prověřit si počítačové dovednosti prostřednictvím IT Fitness testu. Testování, které probíhá pod záštitou MŠMT, bylo spuštěno 20. září a skončí 30. listopadu 2016. Každý účastník obdrží po absolvování testu certifikát se svou úspěšností. Testování je zdarma, zapojit se může každý.

Letošní test prošel mírnou optimalizací, kdy jsme na základě zpětné vazby od loňských účastníků upravili některé otázky a jejich odpovědi tak, aby byl celý proces pro účastníky jednodušší a srozumitelnější. IT Fitness test se stejně jako v minulých letech zaměřuje na zvládnutí teoretických i praktických otázek a úkolů z oblasti informačních technologií, jež většina z nás řeší v běžné práci s počítačem - s jeho softwarem, textovými, tabulkovými, grafickými editory, hardwarem či internetem, ale také mobilními aplikacemi využívanými v dotykových zařízeních,“ uvádí k testu Pavla Šabatková z Domu zahraniční spolupráce.

Test je rozdělen do dvou úrovní. První úroveň je určena žákům základ­ních škol, druhá žákům středních, vyš­ších odborných a vysokých škol a široké veřejnosti. Je k dispozici online a není nutné jej nijak instalovat. Zájemci do testu vstoupí na základě jednoduché registrace. Zpracování samotného testu, který obsahuje 25 otázek a úkolů, trvá přibližně 45 minut. Správné odpovědi budou zveřejněny na profilech účastníků po oficiálním ukončení testování.

Dům zahraniční spolupráce test IT Fitness nabízí již popáté. Výsledky testu v minulém roce upozornily na slabé i silné stránky českých uživatelů. Žákům základních škol se nejvíce dařilo v otázkách vyhledávání praktických informací na internetu a v práci s Google dokumenty. Překvapivě značné mezery se objevily ve znalostech o aplikacích pro tablety a chytré telefony. Potíže jim dělalo také nastavení profilu na sociálních sítích a práce se vzorci v tabulkovém procesoru. Žáci středních škol prokázali dobré znalosti v práci s kancelářskými programy, problémy jim nečiní ani vyhledávání na internetu. Naopak rezervy se našly v otázkách bezpečnosti a ochraně počítačových systémů, a to

Nahrávám...
Nahrávám...