dnes je 24.2.2024

Input:

Systém podpory nadaných žáků získal ocenění

10.12.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Systém podpory nadaných žáků získal dvě ocenění za inovace. Jednou z nich je zvláštní cena Inovace roku 2018, kterou uděluje Asociace inovativního podnikání, a Čestné uznání Vizionář 2018, kterou uděluje společnost Czechinno. Systém podpory nadání koordinuje Talentcentrum Národního institutu dalšího vzdělávání. Vychází přitom z Koncepce podpory nadání a péče o nadané na roky 2014 – 2020. Cílem je maximální rozvoj a využití potenciálu všech dětí včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Tato podpora je dlouhodobá a systematická a míří především na rozumové nadání. Podpora zahrnuje vzdělávání pedagogů a školského managementu, spolupráce s poradenskými zařízeními, odbornými pracovišti, zaměstnavateli a státní správou a místní samosprávou.

Systém podpory nadání vychází z aktivit, které se při podpoře nadaných osvědčily. Propojuje organizátory aktivit pro nadané s dalšími subjekty, které se na rozvoji nadaných žáků podílejí. Systém podpory nadání by měl také odhalit slabá místa vzdělávacího systému, nabízet řešení ve spolupráci s experty a s přihlédnutím ke zkušenostem

Nahrávám...
Nahrávám...