dnes je 11.8.2022

Input:

Střední odborné školy čekají změny – nový web pomůže učitelům s novinkami ve výuce

10.5.2021, Zdroj: ČTK

Národní pedagogický institut (NPI ČR) spouští nové webové stránky www.revize-sov.edu.cz, které školy, ředitele i učitele provedou všemi aktualizacemi odborných složek středoškolského rámcového vzdělávacího programu. Přehledná aplikace nabízí praktickou a konkrétní pomoc při zavádění novinek do školních vzdělávacích programů.

NPI ČR reaguje výše uvedenou webovou podporou, protože dle platných RVP vydaných v září 2020 ze strany MŠMT musí střední odborné školy zapracovat nejpozději od 1. září 2022 do svých školních vzdělávacích programů několik aktualizací, které mají uzpůsobit výuku tak, aby absolventi obstáli na stále rychleji se proměňujícím trhu práce.

Změny provedené v RVP se dotkly jak odborné části, tak i ekonomického vzdělávání a je připravena i nová koncepce informatického vzdělávání – ta se týká pouze oboru vzdělání Informační technologie a také škol zařazených do pokusného ověřování. Každé této části se dopodrobna věnuje celá sekce webových stránek. Jsou zde k dispozici informace o tom, co konkrétně se mění a krom jiného i kontakty na odborné garanty, kteří jsou připraveni školám poradit a pomoci. Součástí informačního balíčku jsou i související dokumenty a legislativní rámce, vše doplněno o aktivní odkazy, takže uživatel nemusí nic dále složitě dohledávat a vše najde na jednom místě.

Doba se mění a překotně se vyvíjejí nejen technologie, ale vůbec samotné pojetí zaměstnání jako takového. A pandemie koronaviru tyto změny jen akceleruje. I proto MŠMT v září 2020 představilo nové prvky v rámcovém  vzdělávacím programu pro střední odborné školství a my v Národním pedagogickém institutu jsme rádi, že tuto změnu pomáháme uskutečnit.

Matěj Bulant

ředitel, Odboru kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání NPI ČR

A změny na trhu práce již nyní potvrzují čísla, která má Národní pedagogický institut ČR k dispozici.  Z analýz hodnocení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání v roce

Nahrávám...
Nahrávám...