dnes je 19.6.2024

Input:

Státní zdravotní dozor v mateřských školách s dvouletými dětmi

17.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10
Státní zdravotní dozor v mateřských školách s dvouletými dětmi

MVDr. Michaela Pavelková a kolektiv

Požadavky na hygienické podmínky, na prostory a provoz škol, případně školských zařízení, upravuje ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň prováděcí předpis k tomuto ustanovení, kterým je vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 410/2005 Sb."). Všechna tato ustanovení se mimo jiné vztahují také na věkovou kategorii dvou- až tříletých dětí.

Státní zdravotní dozor v mateřských školách, které přijaly mimo jiné také dvouleté děti, je zaměřen zejména na dodržení následujících požadavků legislativy:

 • velikost, vybavení pozemku určeného ke hrám dětí, včetně herních prvků;

 • zajištění kvality písku v pískovišti;

 • údržba pozemku včetně vypracování provozního řádu k venkovní hrací ploše;

 • prostorové podmínky v hernách;

 • vybavení heren;

 • vybavení ložnic, včetně zajištění odděleného prostoru pro uložení lůžkovin a jejich označení pro každé dítě, popř. vybavení lehátek nepropustnou podložkou;

 • počet hygienických zařízení, jejich umístění a vybavení (umyvadla opatřená jedním výtokovým ventilem, napojená na centrální mísící baterii osazenou mimo dosah dětí, v případě použití nočníků – zajištění prostoru pro jejich skladování, čištění a dezinfekci, vybavení umýváren přebalovacím pultem, které má návaznost na umyvadlo pro zaměstnance a krytým nášlapným košem pro shromažďování použitých plen a jejich likvidaci, systém donášky a značení hygienických potřeb pro dítě – pleny, ubrousky, náhradní oblečení a prostor pro jejich ukládání;

 • nábytek, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí a podporuje správné držení těla dítěte;

 • hračky, didaktické pomůcky, náčiní: jejich vhodnost používání, stanovení podmínek údržby a čištění v provozním řádu mateřské školy;

 • režim dne: uzpůsobení potřebám dítěte;

 • mikroklimatické podmínky: optimální výsledná teplota prostředí pobytové místnosti 22 °C ± 2 °C, rychlost proudění vzduchu 0,1 až 0,2 m/s, optimální vlhkost vzduchu 30 až 65 %, hodnota rozdílu výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků, která nesmí být větší než 3 °C;

 • očkování: přijetí pouze dítěte (neplatí pro 5leté děti s povinnou školní docházkou), které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;

 • nakládání s odpadem: dodržování pokynů pro nakládání s odpady jako nezbytná součást provozního řádu zařízení stejně jako činnosti spojené s mytím, čištěním a dezinfekcí nočníků;

 • manipulace s prádlem: zaměření kontroly na výměnu prádla, manipulaci s použitým prádlem, typ transportních obalů, uložení čistých lůžkovin;

 • úklid v prostorách mateřské školy: způsob a frekvence úklidu nejen prostorů a vybavení, ale také hraček, vymezení v provozním řádu školy.

problematika stravování

Požadavky na vybavení stravovacích zařízení, ve kterých je poskytována strava dvouletým dětem, jsou shodné s požadavky na vybavení standardních školních jídelen či školních jídelen – výdejen.

Státní zdravotní dozor těchto provozů se řídí

Nahrávám...
Nahrávám...