dnes je 25.5.2024

Input:

Startují semináře pro úředníky k reformě financování

10.8.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

V srpnu a září se bude konat další kolo seminářů pro úředníky k reformě financování. Zástupci MŠMT budou školit úředníky obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů. Další semináře na téma změny financování asistentů pedagoga se budou pořádat pro zástupce mateřských, základních a středních škol se speciálními třídami a škol speciálních. Celkem by se mělo proškolit kolem 1500 účastníků.

Semináře se budou konat v Praze a Olomouci. Budou zaměřeny na vysvětlení změny financování regionálního školství, a to zejména pro oblast školství zřizovaného obcemi či kraji. Semináře budou obsahovat také praktickou část včetně konkrétních výpočtů PhMax a PhŠkoly pro modelovou školu. Úředníci odborů školství obcí a krajů mají na starosti kontrolu údajů rozhodných pro výpočet financí na rok 2020 a budou s reformou radit školám spadajícím do jejich působnosti.

Již v březnu se seminářů zúčastnilo zhruba 250 pracovníků krajských úřadů a úřadů

Nahrávám...
Nahrávám...