dnes je 16.4.2024

Input:

Startuje druhé kolo seminářů pro školy k reformě financování

3.4.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Zástupci MŠMT budou v následujících dvou měsících pořádat pro školy ze všech krajů semináře k reformě financování škol. Druhé kolo seminářů bude zaměřeno zejména na správné vyplňování výkazů, na základě kterých budou školám od příštího roku rozdělovány peníze na platy pedagogů. Jedná se už o druhý ročník seminářů, zúčastnit by se mělo zhruba 3600 zástupců mateřských, základních i středních škol.

Aby měli ředitelé škol představu, co pro ně bude reforma financování pedagogické práce znamenat, MŠMT jim už na konci února poslalo orientační parametry nového financování propočítané přímo pro jejich školu, a to na datech z aktuálního školního roku. Tento kontrolní propočet, podle něhož se letos samozřejmě ještě nefinancuje, udělalo MŠMT právě proto, aby školy měly dostatek času na ověření správnosti jimi vykázaných dat, a svá zjištění mohly případně zohlednit při vykazování údajů ke školnímu roku 2019/20, podle nichž již bude financován rok 2020,“ uvedla náměstky sekce ekonomické Zuzana Matušková. Školy, kterým vyšlo, že by nedostaly peníze na platy pedagogů v plné výši, pak zaměstnanci ministerstva postupně kontaktují a řeší s nimi případné nesrovnalosti.

Již v březnu pak proběhly instruktáže pro pracovníky krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří zodpovídají za ověřování údajů předávaných (vykazovaných) školami. Zúčastnilo se jich zhruba 250 pracovníků. Tyto instruktáže se soustředily především na údaje z oblasti zaměstnanců a mzdových prostředků, které jsou rozhodné pro stanovení výše PHškoly. V květnu proběhne druhá vlna těchto instruktáží, která se bude soustředit na údaje z výkonových výkazů, které jsou rozhodné pro stanovení výše PHmax. Toto proškolování nepoleví ani během letních měsíců, kdy budou znovu proškolováni ti zaměstnanci krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří mají problematiku kontroly výkazů rozhodných pro výpočet finančních prostředků pro rok 2020 na starosti.

Dosavadní financování škol nyní funguje tak, že v lednu dostaly kraje rozpis rozpočtu z MŠMT, do března si pak kraje musely stanovit své krajské normativy. Na základě těchto normativů pak kraje rozepsaly

Nahrávám...
Nahrávám...