dnes je 16.6.2024

Input:

Školní vzdělávací programy

27.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2
Školní vzdělávací programy

2.2.1
Školní vzdělávací program krok za krokem

Mgr. Lenka Polášková

V mateřské škole jsou pedagogickými dokumenty týkajícími se vzdělávání školní vzdělávací program a třídní vzdělávací program. Školní vzdělávací program musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. Na jeho tvorbě se podílí celý kolektiv, popřípadě i rodiče, a za jeho formální správnost zodpovídá ředitelka školy. Třídní vzdělávací program tvoří společně učitelky ve třídě. Nevzniká jednorázově na začátku školního roku, ale je vytvářen postupně. Jeho součástí jsou plánované tematické části, které spolu se záznamy o dětech odrážejí ucelený obraz o třídě – o jejích dětech a o vzdělávacích procesech, které v ní probíhají. 

Kritéria ŠVP

 • Respektuje hlavní pravidla pro zpracování, definovaná RVP PV.

 • Je jasný, přehledný.

 • Je týmovým dokumentem.

 • Vyhází z předchozí analýzy.

 • Je otevřeným dokumentem.

 • Zahrnuje spolupráci s vnějšími partnery.

 • Respektuje vzdělávací obsah dle RVP PV a podmínky vzdělávání.

 • Podává jasný a ucelený obraz o škole jako celku.

 • Definuje metody a formy vzdělávací práce.

 • Vychází z podmínek dané školy.

 • Představuje konzistentní – ucelený systém informací.

 • Je dokladem o promyšlenosti, návaznosti, spolupráci.

 • Pomáhá pedagogům rozvíjet pedagogický styl a strategie.

 • Má zapracován interní systém hodnocení, evaluace, sebereflexe, zpětné vazby.

 • Obsah je nastaven tak, aby bylo reálné dosahovat nastavených cílů.

 • Definuje podstatné, přesto dává učitelkám

Nahrávám...
Nahrávám...