dnes je 23.2.2024

Input:

Setkání k systémové podpoře inkluze

5.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Další z řady setkání takzvaných individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství, se dnes uskutečnilo na MŠMT. Setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu inkluze, tedy společného vzdělávání.

V rámci současného programového období je z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci MŠMT financováno několik projektů, které mají podpořit zavádění inkluzivního vzdělávání. Některé z nich byly prezentovány na dnešním jednání.

Hned v úvodu představil projekt „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“ (IKV) zástupce Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Po něm vystoupili Hana Sobotková z Národního ústavu pro vzdělávání a Tomáš Machalík z NIDV s projekty navazujícími na strategický

Nahrávám...
Nahrávám...