dnes je 16.7.2024

Input:

Rozvoj nadání a talentu - požadavky a očekávání rodičů dětí

15.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.4 Rozvoj nadání a talentu - požadavky a očekávání rodičů dětí

Mgr. Miloslav Hubatka

V současné době zaznamenáváme stále sílící trend zvýšeného zájmu rodičů v oblasti rozvoje nadání dětí již v období předškolního věku. Setkáváme se s různými projevy tohoto trendu. Například se mění a zvyšují nároky na zařízení předškolní výchovy a vzdělávání. Rodiče také aktivně sami hledají informace o tom, jak rozvíjet talent dětí a vytvářet podnětné prostředí.

Požadavek na rozvoj mateřských škol je kladen na všechny typy mateřských škol. V rámci lektorské a mentorské praxe tyto skutečnosti registruji a tento trend v obecném měřítku sílí. Rodiče požadují, aby byl talent jejich dětí rozvíjen již ve velmi raném věku.

Obrázek 1: Výsledky výzkumu, zaměřeného na očekávání rodičů

 

Očekávané aktivity v oblasti rozvoje dětí:
  • diagnostika nebo alespoň screening, v čem je dítě šikovné, nadané, má nějaký vyšší potenciál;

  • rozvoj, podpora a aktivity posilující a rozvíjející tento zvýšený potenciál nebo zájem dítěte;

  • rozvoj dítěte i v dalších oblastech – komplexnost rozvoje;

  • příprava a podpora dětí předškolních – podpora školní zralosti;

  • podpora, servis a snaha o rozvoj nebo alespoň zlepšení výsledků dětí v oblastech, kde se jim až tak nedaří.

 

Zaměřil jsem se na výzkum týkající se pozice rodiče v mateřské škole a jeho očekávání. Výsledky byly zajímavé. Co tedy současní rodiče od školy očekávají, aby byli spokojení? Podívejme se na jednu ze školek, kde se výsledek díky velkému počtu odpovědí dobře vyhodnocoval a současně ukazuje zmíněný trend.

Na úvod je třeba říci, že vždy ne zrovna malá skupina rodičů neodpoví. Nechce, neví, důvodů je více. Lepší situaci jsem zaznamenal u mateřských škol nestátního charakteru, kde je zpravidla školné. Zde mají rodiče aktivní snahu více vstupovat do formování školy jako celku a aktivně se zajímají o možnosti zapojovat se z hlediska rozhodování.

Popišme si jednotlivé oblasti tak, jak byly vyhodnoceny. Na prvním místě zprava je „stálice”, a to je socializace dětí. Rodiče to popisují a nazývají různě, ale v podstatě je záměrem naučit děti tvořit a udržovat kvalitní vztahy s vrstevníky. Mít kamarády, hezky s nimi vycházet, ale také umět a znát pravidla související s tímto aspektem. V neposlední řadě sem patří i schopnost umět se bránit a vycházet s problémovými vrstevníky. Tento aspekt a požadavek rodičů se objevuje vždy a zpravidla bývá druhý nejčastější.

Hned za ním je požadavek rodičů na kvalitu vztahů a spolupráci mezi rodinou a školou. Je úzce spjat s požadavkem na hezké a dobré vztahy a přístup učitelů k dětem. Tam, kde je špatný nebo nějak narušený, se potom objevuje hned na druhém místě a předbíhá první uvedený – socializaci. Pokud jsou rodiče spokojení, je v dotazníku méně preferovaný.

Nejčastější a v současnosti rodiči stále více preferovaný je aspekt rozvoje dětí. Opět je poměrně široce pojat a očekávání rodičů se pohybují od konkrétních návrhů a požadavků až po obecnější cíle a záměry. Bohužel někdy jsou ne zcela reálné a někdy jsou na školku delegovány i úkoly a očekávání, které by měly být spíše výsostnou doménou samotných rodičů.

V souvislosti s rozvojem dětí jsem zaznamenal ještě jeden sílící trend. Navzdory opačným snahám školek a někdy i zřizovatelů a třeba i ČŠI je zde požadavek rodičů, aby předškoláci měli vlastní třídu nebo alespoň skupinu , kde by se v každodenních aktivitách mohli efektivněji rozvíjet a tím i zlepšovat svoji školní zralost a připravenost na systém školy. Je vidět, že ve smíšených třídách, kde jsou děti jak tříleté, tak i starší a předškolní, je právě na předškoláky někdy méně času a rodiče to vnímají negativně. Je to těžké, ba nemožné realizovat na malých zařízeních, ale ve velkých mateřských školách se to setkává s pozitivním ohlasem. Samozřejmě platí to, když je každodenní realizace vhodně a citlivě jak koncepčně, organizačně i realizačně sladěna a uskutečněna. Důvodem je i to, že se ve třídách mateřských škol stále více objevují i děti mladší tří let a to ještě přicházejí průběžně po celý rok, takže jejich adaptace bere neúměrně mnoho času učitelům, bohužel právě na úkor těch nejstarších, protože ti jsou samostatnější a v systému zběhlejší, takže tolik času a péče učitele nevyžadují. Ten si naopak vynutí ti noví nebo nejmladší. Samozřejmě díky individualizaci lze skloubit i různé skupiny a věkové hladiny dětí, ale každá třída má své limity, kde to ještě efektivně jde a kdy už to přestává být užitečné a pro všechny přínosné, a to se ne vždy daří úplně nejlépe vyladit. V mateřské škole, kde toto šetření probíhalo, šlo o poměrně velkou skupinu rodičů, která takovýto servis a podporu předškolních dětí požadovala. *v grafu sloupec bledě modrý, čtvrtý zleva. Nenaplnění očekávání v této oblasti bylo zdrojem nejen nespokojenosti rodičů, ale i zřejmé kritiky vedení školky, resp. učitelů v daných třídách.

Kde naopak vidím dlouhodobě klesající priority rodičů, je oblast prostředí a „vybavenosti”. Neznamená to, že by podnětné prostředí bylo méně důležité, naopak nároky na vybavenost, bezpečnost prostředí, ale třeba i na kvalitu stravování stoupají. Mateřské školy ale v této oblasti v posledním období zaznamenaly hodně velké posuny a zlepšení. Jistě, opět se liší jednotlivé případy, ale zlepšující se

Nahrávám...
Nahrávám...