dnes je 15.6.2024

Input:

Řízení výkonu pedagogických pracovníků

3.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2
Řízení výkonu pedagogických pracovníků

Mgr. Lenka Polášková

Řízení pracovního výkonu managementu školy umožňuje porovnávat dosahovaní očekávaných výkonů a výsledků. Principem existence každé organizace je podle Petříkové, Janků a Hofbruckerové (2020) dosahovaní určitého profitu, přičemž se nemusí jednat primárně o profit finanční. V segmentu školství se v rovině profitů pohybujeme v mnoha proměnných, které jsou pro každou organizaci specifické. Často si přirozený vývoj ve společnosti, v lokalitě, ve které se škola nachází, nebo v organizaci samotné žádá pružnou reakci.

Prvky, které mohou napomoci v praxi školy jako nástroj optimalizace řídících procesů:

  • Management školy konkrétně definuje očekávaní v oblasti výkonu zaměstnanců, existují konkrétní dokumenty, které definují kroky potřebné k dosažení očekávaných cílů.

  • S týmem pedagogů management školy systematicky pracuje, na úrovni leadershipu.

  • Lidé v organizaci přesně vědí, co se od nich očekává.

  • Práce v organizaci je nastavena takovým způsobem, aby odpovídala kvalifikaci a schopnosti jednotlivých zaměstnanců.

  • Management školy podporuje profesní rozvoj zaměstnanců.

  • Je vytvořen systém, který podporuje motivované a aktivní zaměstnance.

  • V organizaci je nastaven systém plánu dalšího vzdělávání, pedagogických pracovníků, který je jedním z pilířů tzv. učící se organizace.

  • Systém odměňování v organizaci je transparentní.

  • Cíle jsou propojeny s organizační strukturou a

Nahrávám...
Nahrávám...