dnes je 13.6.2024

Input:

Revize zprávy nebo doporučení školského poradenského zařízení

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.10
Revize zprávy nebo doporučení školského poradenského zařízení

Bc. Lenka Polášková

Řešení otázky tzv. revize nalezneme zakotveno v § 16b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Revize je nástrojem společného vzdělávání, směřujícím k možnosti odvolání v situacích, kdy žák, student, zákonný zástupce, případně škola nejsou spokojeni s výsledky procesu diagnostiky školského poradenského zařízení.

Dítě, žák, student nebo zákonný zástupce mají možnost do 30 dní ode dne, kdy obdrží zprávu nebo doporučení školského poradenského zařízení, požádat o provedení tzv. revize. Zprávu vždy obdrží dítě, žák, student. Doporučení bývá odesíláno škole.

Žadatel o revizi může vyjádřit nesouhlas či svou pochybnost například k závěrům zprávy z vyšetření, k oblasti posouzení speciálních vzdělávacích potřeb nebo například k doporučení podpůrných opatření.

Nutno dodat, že revize může využít také orgán veřejné moci, který v předchozích krocích stanovil svým rozhodnutím zákonnému zástupci dítěte, žáka nebo studenta povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení.

Dalším orgánem, který může využívat nástrojů revize, je také Česká školní inspekce.

Revizním orgánem je v České republice Národní ústav pro vzdělávání. Podání musí obsahovat označení revizní právnické osoby, které je určeno. Revizním pracovištěm je NÚV, sekce III, pracoviště Novoborská 372/8, Praha 9 – Střížkov, 190 00. Ten má v součtu celkem 60 dní po obdržení žádosti na to, aby proces revize zahájil, prověřil a také zakončil s konkrétními závěry. Ten probíhá na pracovišti školského poradenského zařízení, které zprávu a doporučení vystavilo. Doporučuje se k žádosti doplnit informace o tom, jaký je důvod pro revizi, doplnit informace o pracovišti, které zprávu či doporučení vydalo, a doložit příslušnou dokumentaci. Žádost obsahuje kopie dokumentů – podkladů, které byly poskytnuty školskému poradenskému zařízení při zahájení

Nahrávám...
Nahrávám...