dnes je 20.5.2024

Input:

Revize Rámcových vzdělávacích programů v oblasti Umění a kultury je unikátní příležitostí pro budoucnost společnosti

11.4.2023, Zdroj: Ministerstvo kultury

Ministr kultury Martina Baxa a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš za účasti rektorky Akademie múzických umění v Praze Ingeborg Radok Žádné informovali o vizích pro oblast Umění a kultura.

Cílem obou ministerstev je vyvážená a promyšlená integrace všech umělecky zaměřených oborů do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – tedy Výtvarné výchovy, Hudební výchovy, Dramatické výchovy, Filmové/audiovizuální výchovy a Taneční a pohybové výchovy. Výsledkem inovace by měl být takový vzdělávací obsah, který postihne všechny části kultury. 

Revizi RVP ZV, jejichž součástí je oblast Umění a kultura, připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho organizace Národní pedagogický institut. Široká koncepce oblasti Umění a kultura, která byla v uplynulých týdnech zveřejněna a je nyní diskutována, je předpokladem pro kvalitní budoucí podobu výuky kultury na základních školách, která bude odpovídat situaci v 21. století a dokáže reagovat na aktuální trendy a na potřeby žáků a jejich individuální rozvoj. 

„Revize Rámcových vzdělávacích programů je unikátní příležitostí pro budoucnost českého školství a zejména pro budoucí generace. Kvalitní a moderní vzdělávání je klíčem k budoucnosti. Ministerstvo kultury se diskuse aktivně účastní v oblasti Umění a kultura. Považujeme za mimořádné důležité, aby se kvalitně rozvíjely nově doplněné kulturní klíčové kompetence. V tuto chvíli je naším cílem ve spolupráci s MŠMT, aby se důležité věci z pohledu kulturního vzdělávání promítly do revidovaného programu v potřebné šíři a aby kultura v budoucích rámcových vzdělávacích programech měla své jasné a nezpochybnitelné místo. Domnívám se, že je velmi užitečné, aby se celá pětice uměleckých oborů: hudební, výtvarná, dramatická, filmová/audiovizuální a taneční a pohybová výchova stala plnohodnotnou součástí výuky,“ říká Martin Baxa, ministr kultury.

„V posledních dnech jsme svědky takové malé bouře ve sklenici vody, kterou vyvolala mylná informace, že ministerstvo školství chce zrušit hudební a výtvarnou výchovu. Znovu opakuji, není to pravda. Od počátku tvrdíme, že proces revize bude transparentní, tedy vše se děje veřejně, a tato otevřenost zákonitě podobné diskuse přináší. Je potřeba uvést, že ani dnes ministerstvo školám nenařizuje, které předměty se mají učit. Zda to bude hudební a výtvarná výchova či umění obecně, to je na rozhodnutí školy. MŠMT chce podpořit integraci předmětů, což by konkrétně

Nahrávám...
Nahrávám...