dnes je 15.6.2024

Input:

Realizace koncepce povinné školní docházky v praxi mateřské školy

13.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.18
Realizace koncepce povinné školní docházky v praxi mateřské školy

Bc. Lenka Polášková

Koncepce povinné školné docházky v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání bude realizována od školního roku 2017/2018. Doposud mateřské školy nemají koncepci, metodiku či doporučení MŠMT, týkající se zásadních skutečností, spojených například se zápisem k povinné školní docházce, evidencí docházky dětí, evidencí absence dětí či konkrétních požadavků na zákonné zástupce, v otázce možností jiné formy vzdělávání dítěte. Aktuálně se tedy můžeme orientovat pouze dle platné legislativy. Konkrétně, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 41 Individuální vzdělávání. Úprava legislativy však bude nezbytně nutná.

Argumentace o významu povinné školní docházky v mateřských školách, spojená s odkazem na záměr snížit počet odkladů školní docházky, není pro pedagogy z praxe dostatečná. Záměr a prioritní cíl změny, zapojit do procesu předškolní výchovy a vzdělávání děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin a tím zlepšit jejich pozici

Nahrávám...
Nahrávám...