dnes je 20.5.2024

Input:

Reakce na výzvy k nedodržování opatření ve školách

31.5.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

V reakci na výzvy k nedodržování opatření ve školách publikujeme stanovisko MŠMT k tomuto.

Ředitel školy nebo školského zařízení má podle § 29 odst. 2 školského zákona povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Jako zaměstnavatel má pak obecnou povinnost vyplývající ze zákoníku práce k zajištění bezpečnosti práce svých zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že vydávaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví mají za účelem ochrany zdraví všech osob před šířením a nákazou nemocí COVID-19, nedodržování platných mimořádných opatření je ohrožením zdraví dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy a školského zařízení a také ohrožením zdraví široké populace. Z toho titulu má ředitel školy obecně povinnost zajistit dodržování mimořádných opatření na půdě školy.

Jako reakci na výzvy k nedodržování mimořádných opatření jsme již dříve publikovali následující doporučení, které je stále aktuální:

„Dítě je povinno dodržovat stanovená hygienická a bezpečnostní pravidla. Pokud by dítě v průběhu své prezenční přítomnosti ve škole porušilo právně závazná opatření (například po předchozím příslibu podstoupit testování následně dítě

Nahrávám...
Nahrávám...