dnes je 23.2.2024

Input:

Publikace „Jan Amos Komenský v kostce. Malá encyklopedie českého genia staletí“

19.11.2020, Zdroj: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (https://www.npmk.cz/)

Kniha vyšla k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského. Autorka podává základní odborné informace o J. A. Komenském a jeho příbuzných v kontextu historických událostí doby, v níž žil, a také o učitelích či učencích různého vyznání, kteří ovlivnili Komenského názory a postoje při řešení společenských poměrů a vzdělávání.

Kniha je rozdělena do kapitol podle životních událostí. Vedle základního textu autorka  zpracovala hesla podávající údaje o nejdůležitějších osobách, které Komenského ovlivnily, a míst zmíněných při výkladu života a díla Komenského. Dále předkládá vysvětlení vybraných pojmů a historických událostí, stejně jako aktualizovanou genealogickou tabulku Jana Amose Komenského, která tvoří samostatnou přílohu.

V knize čtenáři rovněž naleznou jednak ukázky z korespondence Komenského s tehdejšími vzdělanci, s mecenáši a přáteli, a jednak z děl Komenského, jako jsou: Cesta světla  (Via

Nahrávám...
Nahrávám...