dnes je 23.2.2024

Input:

Projekt OP VVV: Kreativní partnerství pro inkluzivní školu

29.8.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Představujeme další úspěšný projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je tentokrát věnován tématu využití kreativních metod a umění ve vzdělávání. Nese název Kreativní partnerství pro inkluzivní školu a je realizován jak v základních, tak i středních školách po celé republice.

"V projektech Kreativního partnerství často pozorujeme, že se žáci v určité fázi promění, jakoby rozkvetou. Protože mají čas a prostor aby v sobě tvůrčím způsobem objevili schopnosti a dovednosti, o kterých do té doby netušili. Najdou si svoji roli, ve které mohou zazářit a zažít úspěch. Promění se pak i to, jak se žáci vnímají ve třídě navzájem a jak je vnímají učitelé."
Mgr. Marianna Sršňová
Ředitelka a spoluzakladatelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání

Projekt Kreativní partnerství pro inkluzivní školu odstartoval díky myšlence Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání již před necelými dvěma lety. Společnost pro kreativitu jej realizuje v úzké spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Koncept projektu je zastřešen britským programem The Creative Partnerships a jeho specifikem je, že zapojené školy si samy definují jasný cíl, na který se chtějí zaměřit. Pedagogové nejdříve v úzké spolupráci s umělci vymyslí třídní projekt, který je žákům šitý přímo na míru. Cíle mohou být různé, někteří učitelé chtějí spolu s umělcem pracovat na zlepšení klimatu ve třídě, jiní se zase zaměřují na rozvoj komunikačních dovedností či čtenářské či matematické gramotnosti.
"Už v samotném názvu projektu Kreativní partnerství je skrytá celá jeho podstata - projekt je o tvořivosti a o partnerství, o spolupráci učitelů, umělců a žáků. Všechny složky v něm musí být v rovnováze, učitel by měl být zapojen do všech fází, od plánování až po reflexi a všichni účastníci by měli směřovat k naplnění stanoveného cíle," popisuje Marianna Sršňová, ředitelka a zakladatelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání.

Název projektu: Kreativní partnerství pro inkluzivní školu
Realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání
Doba realizace: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2019
Projekt byl podpořen dotací ve výši 44 563 360 Kč, z toho příspěvek EU činí 37 878 856 Kč

Kreativní partnerství pro inkluzivní školu je projektem, který v úzké spolupráci realizují dva subjekty. Příjemcem dotace je Univerzita Palackého v Olomouci, finanční podporu pro tento projekt získala z výzvy Gramotnosti. Jejím partnerem je Společnost pro kreativitu ve vzdělávání. Cílem již ukončené výzvy Gramotnosti je zlepšení podmínek pro kvalitní podporu žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména pak žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Spolupráce škol s umělci má výrazné pozitivní dopady na žáky, které byly potvrzeny už při vyhodnocování pilotního projektu. Ať už jde o osobnostní rozvoj a zlepšení připravenosti žáků na život nebo o zvýšení motivace k učení. „V některých případech jsme zaznamenali, že v době realizace projektu se výrazně snížila absence žáků. Máme také zpětnou vazbu od některých středních škol, že vzrostlo množství studentů, kteří se z učňovských oborů následně přihlásili do oborů s maturitou,“ říká Katarina Kalivodová, která má v projektu na starosti zpracování odborných výstupů a případových studií. Zlepšení

Nahrávám...
Nahrávám...