dnes je 20.4.2024

Input:

Příprava duálního vzdělávání pokračuje, stejně jako výuka Techniky na vybraných ZŠ

12.1.2020, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Duální vzdělávání v České republice dostává další impuls. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem připravují změny v odborném vzdělávání. V nejbližší době má v gesci MŠMT vzniknout Rada pro odborné vzdělávání. Bude mít za cíl pokračovat v rozšiřování a prohlubování prvků duálního vzdělání a koordinaci těchto činností v regionech. Plánuje se také Dohoda o spolupráci, v přípravě je i legislativní ukotvení.

Právě kraje budou, jak se shodují představitelé MŠMT a MPO, hrát v systému duálního vzdělávání klíčovou roli tak, aby bylo možné navázat na dobrou praxi a vzájemně si napříč Českou republikou předávat dobré zkušenosti z Moravskoslezského kraje nebo z kraje Vysočina. Pomoci s koordinací podpory duálního vzdělávání v regionech má plánovaná Dohoda o spolupráci, která má blíže definovat role jednotlivých aktérů na místní

Nahrávám...
Nahrávám...