dnes je 24.2.2024

Input:

Prezentace a propagace školy na veřejnosti

5.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2
Prezentace a propagace školy na veřejnosti

Bc. Lenka Polášková

Úvod do problematiky Public Relations ve školství

Předškolní zařízení patří mezi významné instituce českého školství. Celkový vývoj ve společnosti ovlivňuje také v mateřských školách nastavení vztahů a komunikaci mezi rodiči, pedagogy i celkově pedagogickými týmy škol. Zvyšují se nároky rodičů na kvalitu vzdělávání v mateřských školách, aktivity a celkově přístup pedagoga k dítěti. Pod drobnohledem jsou mateřské školy také "okem" zřizovatelů. Výkon profese pedagoga mateřské školy dnes patří mezi vysoce zátěžové. Zejména pak výkon profese vedoucího pracovníka ve školství si klade požadavky "nejen" na oblast znalostí v oborech pedagogiky, psychologie a přidružených oborů, ale také výborné manažerské dovednosti. Vedoucí pracovník by neměl postrádat prioritně organizační schopnosti, komunikační a prezentační dovednosti a být pro organizaci a tým školy "vizionářem". Umět školu jako celek prezentovat na veřejnosti rozvíjí její budoucí potenciál pro další aktivity, spolupráci a příležitosti. Přesto je stále oblast školského managementu v předškolních zařízeních tak trošku opomíjenou "Popelkou". Zejména pak oblast propagace školy a úloha jejího obrazu na veřejnosti.

 

Definice "PR" (oč vlastně jde)

Public Relations, zkráceně "PR", definoval Institut Public Relations již v roce 1978 jako záměrné úsilí, které vytváříme v organizaci dlouhodobě. Jde o aktivitu, kdy se organizace jako celek snaží o podporu vzájemných vztahů interního charakteru, tedy mezi zaměstnanci. Jejich vzájemnou motivaci, soulad, cestu za strategickými cíli školy, které si pedagogický tým stanovil, například na určité časové období.

A dále o podporu vztahů externího charakteru, tedy o modelaci vztahů mezi organizací, v našem případě školou a širší veřejností (rodiče, zájmové skupiny apod.).

 

Příklad

Příklad:

Stanovení cílů pro zlepšení obrazu školy na veřejnosti:

1. Zlepšit interní komunikaci mezi zaměstnanci školy prostřednictvím krátkých informačních emailů, které obdrží vždy 1x za 14 dní.

2. Propojit aktivity mateřské školy s aktivitami Domu dětí a mládeže. Zejména tematicky směřované výtvarné aktivity.

3. Věnovat se bodům, které rodiče vnímají jako problematické, zejména prostřednictvím zlepšení vzájemné informovanosti a komunikace. Škola nově nabídne moderované informační besedy, aby nedocházelo ke konfliktním situacím.

Public Relations interní → Pedagogický tým → snaha o společné dosažení cílů spoluprací, motivací pedagogického týmu

Public Relations externí → Škola jako celek → její snaha o podporu, vytváření vztahů a udržování vztahů s širší veřejností (rodiče, zájmové skupiny...)  

 

Organizace, u nichž se můžeme setkat s precizně vypracovaným systémem Public Relations:

Příklady:

 • soukromé společnosti a firmy;

 • organizace státní správy a samosprávy (města, ministerstva atd.);

 • neziskový sektor;

 • církve;

 • slavné osobnosti;

 • vědecké instituce;

 • soukromé vzdělávací instituce.

 

Cíle Public Relations (proč to v mateřské škole má cenu dělat)

Rozvíjet Public Relations na pracovišti směřuje ke zlepšování vzájemných vztahů mezi členy pedagogického týmu. Častým problémem mnoha mateřských škol je názorový nesoulad, vzájemná nevole, osočování a individualismus. Problémy vyplývající ze specifik ryze ženského kolektivu. Pouze vzájemně spolupracující tým může rozvíjet Public Relations na veřejnosti, tedy podporovat a rozvíjet dobrý obraz školy.

Podoby "PR" (co může napomáhat ke zlepšování obrazu – image školy na veřejnosti)

 • Dobré vztahy s médii (např. informace o škole či jejích aktivitách v tisku, televizi...);

 • organizace různých událostí pro širší veřejnost;

 • výstavy, soutěže;

 • zapojení do charitativních aktivit;

 • informace na sociálních sítích ( např. Facebook školy)

 • informace na internetu (webový portál školy);

 • lobbing, prosazování zájmů školy na veřejnosti;

 • projektová činnost.

 

Mezi hlavní nástroje interních a externích Public Relations patří:kvalitní informační servis → dostupné a dosažitelné informace směrem k členům pedagogického týmu → dostupné a dosažitelné informace směrem k širší veřejnosti (rodiče, obyvatelé města, zástupci zřizovatele apod.), například formou webových stránek školy, školního newsletteru apod.;

 • speciální informační materiály → například školní noviny;

 • zachycení významných událostí školy → například prostřednictvím fotoreportáže;

 • neformální rozhovor vedení školy se zaměstnanci;

 • neformální rozhovor vedení školy se zástupci rodičů.

Příklad

Příklad:

1. Prezentace projektu zaměřeného na logopedickou prevenci na webových stránkách Mateřské školy Neklež 1a, Brno

Cíl cíle projektu

Nahrávám...
Nahrávám...