dnes je 13.6.2024

Input:

Předloha směrnice ke školnímu stravování

8.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.40
Předloha směrnice ke školnímu stravování

Bc. Lenka Polášková

Vzor

VZOR SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Název organizace:

Č.j.

Vypracoval(a):

Schválil(a):

Směrnice nabývá platnosti:

Směrnice nabývá účinnosti dne:

Změny probíhají formou dodatků, které jsou součástí tohoto dokumentu.

Povinné náležitosti směrnice

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  2. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY
  3. ROZSAH SLUŽEB ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
  4. STANOVENÍ ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ a PODMÍNKY ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
  5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podpis ředitele(ky) školy:

Datum:

Razítko:

Komentář k náležitostem jednotlivých částí směrnice

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Na základě ustanovení zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon) je statutárním orgánem vydána směrnice o školním stravování. Směrnice je součástí – doplňte - .

Školní jídelna se řídí těmito platnými, právními předpisy – doplňte - .

II. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

Nahrávám...
Nahrávám...