dnes je 18.4.2024

Input:

Právní předpisy

8.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18
Právní předpisy

PhDr. Marta Teplá

 • zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (také jako „školský zákon”)

 • zákon č. 82/2015 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (také jako „novela školského zákona”)

 • zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve

Nahrávám...
Nahrávám...