dnes je 25.5.2024

Input:

Pravidla pro distanční vzdělávání - vzor dodatku ke školnímu řádu

22.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.29
Pravidla pro distanční vzdělávání – vzor dodatku ke školnímu řádu

Mgr. Marika Kropíková

Distanční vzdělávání

Škola poskytuje distanční vzdělávání, pokud je v důsledku mimořádných opatření znemožněná osobní přítomnost ve škole více než jedné poloviny žáků alespoň v jedné třídě.

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na distanční výuku s ohledem na možnosti žáků pro distanční vzdělávání.

Distanční vzdělávání probíhá vždy přes vývěsku školy, a dále pak přes webové stránky, e-mailovou korespondenci, zavedením on-line výuky.

Pro žáky je distanční výuka povinná, způsob výuky je uplatňován dle možností žáků, případně školy.

Školní řád

Školy jsou povinné učinit úpravy školních řádů v souvislosti se změnou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s ustanovením § 184a, a to buď vydáním dodatku, nebo úpravou celého školního řádu.

Text úpravy může být v následujícím znění:

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu: Pravidla pro distanční vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola XY v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

vydává

dodatek ke školnímu řádu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola XY

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

Žák Škola Zákonný zástupce
Nahrávám...
Nahrávám...