dnes je 16.6.2024

Input:

Pracovní náplně

17.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3
Pracovní náplně

Bc. Lucie Štěpánková

K optimálnímu chodu mateřské školy je důležitá promyšlená organizace práce a jasné, jednoznačné stanovení pracovních úkolů a kompetencí jednotlivých zaměstnanců. Proto při nástupu nového pedagogického nebo nepedagogického pracovníka do zaměstnání stanoví ředitelka písemně jeho pracovní náplň, ve které může blíže vymezit a konkretizovat pracovní činnosti, které je zaměstnanec povinen vykonávat v rámci sjednaného druhu práce. Stanovení pracovní náplně je jednostranným pokynem zaměstnavatele k výkonu sjednaných prací a není k němu třeba souhlasu zaměstnance. Podpisem zaměstnance pod pracovní náplní zaměstnanec nevyjadřuje souhlas, nýbrž stvrzuje její převzetí, a tudíž i seznámení se s obsahem. Pouze pokud by bylo v pracovní smlouvě uvedeno, že pracovní náplň je součástí pracovní smlouvy, muselo by při každé její změně být dosaženo dohody o změně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Samotný pojem "pracovní náplň" pracovní právo neupravuje. Jde o termín používaný v praxi pro bližší konkretizaci úkolů zaměstnance, které vyplývají z pracovní smlouvy, a nikde není stanoveno, co by mělo být jejím obsahem. Pracovní úkoly by měly být v souladu s druhem práce uvedeným v

Nahrávám...
Nahrávám...